Stemming

Motie Gerkens over onderzoek naar mogelijkheden om disfunctionerende rechters te schorsen

23,3 %
76,7 %


SP

CDA

Verdonk

GL

D66

SGP

CU

PvdD

PVV

VVD

PvdA


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 27
MOTIE VAN HET LID GERKENS

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat een duidelijke procedure voor schorsing en ontslag van inhoudelijk disfunctionerende rechters een bijdrage kan leveren aan het vergroten van het vertrouwen in de rechtspraak;

verzoekt de regering onderzoek te doen naar de bestaande mogelijkheden om rechters op grond van inhoudelijk disfunctioneren te kunnen schorsen en ontslaan, alsmede naar de toepassing van deze mogelijkheden in de praktijk, en de Kamer hierover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerkens


Motie Gerkens over onderzoek naar mogelijkheden om disfunctionerende rechters te schorsen

2009-11-05
Dossier: 32123-VI
Indiener(s): Arda Gerkens
Onderwerpen: begroting financiƫn recht rechtspraak
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VI-27.html