Stemming

Motie Bosma over het toepassen van de Balkenende-norm

22,7 %
77,3 %


PvdD

CU

PVV

VVD

PvdA

Verdonk

GL

CDA

SGP

SP

D66


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 25
MOTIE VAN HET LID BOSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat sommige chef-dirigenten van gesubsidieerde orkesten per maand meer verdienen dan de minister-president in een jaar;

constaterende, dat de minister van OCW voortvarende stappen neemt, de Balkenende-norm in te voeren bij de publieke omroep;

overwegende, dat de Balkenende-norm ook moet gelden voor de wereld van de subsidiekunst;

verzoekt de regering de Balkenende-norm toe te passen op iedereen die werkzaam is voor instellingen die subsidie ontvangen uit de kunstbegroting van OCW,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosma


Motie Bosma over het toepassen van de Balkenende-norm

2008-10-27
Dossier: 31700-VIII
Indiener(s): Martin Bosma (PVV)
Onderwerpen: begroting cultuur cultuur en recreatie financiƫn inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VIII-25.html