Stemming

Motie Van Leeuwen over een divers en kwalitatief hoogstaand muziekaanbod

40,0 %
60,0 %


VVD

PvdD

SP

CDA

D66

Verdonk

SGP

PvdA

CU

GL

PVV


31 700 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

nr. 18
MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat een aantal besluiten van het Fonds Podiumkunsten Plus ernstige negatieve gevolgen heeft voor de nationale en internationale positie van de Nederlandse muzieksector;

verzoekt de regering om de basisinfrastructuur zodanig uit te breiden dat er recht wordt gedaan aan een divers en kwalitatief hoogstaand muziekaanbod,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Leeuwen


Motie Van Leeuwen over een divers en kwalitatief hoogstaand muziekaanbod

2008-10-27
Dossier: 31700-VIII
Indiener(s): Hans van Leeuwen (SP)
Onderwerpen: begroting cultuur cultuur en recreatie financiƫn kunst
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VIII-18.html