Stemming

Wijziging Wmo en Wwb i.v.m. verstrekken uitkering aan mantelzorgers; Motie van het lid van Der Vlies c.s.

86,0 %
14,0 %


SP

VVD

PvdD

Verdonk

PVV

D66

PvdA

GL

CU

CDA

SGP


31 317
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

nr. 7
MOTIE VAN HET LID VAN DER VLIES C.S.

Voorgesteld 4 september 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de uitkering voor mantelzorgers tot op heden niet ten goede komt aan alle groepen die daar redelijkerwijs voor in aanmerking zouden moeten komen;

overwegende, dat bij de nadere uitwerking van de plannen ten minste een regeling moet komen die het mogelijk maakt dat ook mensen met meer aaneengesloten korte indicaties en mensen die door meer mantelzorgers intensief verzorgd worden in aanmerking komen voor de regeling;

van mening, dat het noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat niet opnieuw een belangrijk deel van het beschikbare budget niet aan individuele mantelzorgondersteuning ten goede komt;

verzoekt de regering zich er tot het uiterste voor in te zetten om het voor 2008 beschikbare budget maximaal ten goede te laten komen aan ondersteuning van mantelzorgers en hiervoor ruim voor het einde van 2008 de noodzakelijke maatregelen te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Vlies

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Leijten

Sap


Wijziging Wmo en Wwb i.v.m. verstrekken uitkering aan mantelzorgers

2008-09-04
Dossier: 31317
Indiener(s):
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31317-7.html