Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

10138 resultaten

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34543)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport cultuur en recreatie sport Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 26 mei 2016 en het nader rapport d.d. 9 september 2016, aangeboden aan de Koning door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister voor Wonen en Rijksdienst. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34543)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap cultuur en recreatie sport Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid). ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31896)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport verkeer weg 31 896Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogrammanr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 17 oktober 2008 en het nader rapport d.d. 13 maart 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Verkeer en Waterstaat. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31896)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting verkeer weg 31 896Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogrammanr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGALGEMEEN DEEL1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31896)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap verkeer weg 31 896Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogrammanr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage19 maart 2009Beatrix ...

Lijst van vragen en antwoorden over de invulling van de lagere regelgeving ten aanzien van voorrang voor duurzaam in het kader van wetsvoorstel 31904 (Dossier 31904)
Lijst van vragen en antwoorden over de invulling van de lagere regelgeving ten aanzien van voorrang voor duurzaam in het kader van wetsvoorstel 31904 Lijst van vragen en antwoorden energie natuur en milieu 31 904Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wettennr. 12LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 21 december 2009De vaste commissie voor Economische Zaken1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Economische Zaken over de brief van 16 november 2009 inzake de «Invulling lagere regelgeving voorrang voor duurzaam in het kader van het wetsvoorstel 31 904» (Kamerstuk 31 904, nr. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31904)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport energie natuur en milieu 31 904Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wettennr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 6 februari 2009 en het nader rapport d.d. 24 maart 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister van Economische Zaken. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31904)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap energie natuur en milieu 31 904Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wettennr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage27 maart 2009Beatrix ...

Memorie van toelichting (Dossier 31904)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting energie natuur en milieu 31 904Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wettennr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31923)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap dieren landbouw Nr. 7 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende de inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284). ...

Memorie van toelichting (Dossier 31923)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting dieren landbouw Nr. 9 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake de algemene maatregel van Bestuur houdende wijziging van het Legkippenbesluit 2003 (uitvoering motie-Atsma 32 123 XIV, nr. 89) inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien. (Dossier 31923)
Lijst van vragen en antwoorden inzake de algemene maatregel van Bestuur houdende wijziging van het Legkippenbesluit 2003 (uitvoering motie-Atsma 32 123 XIV, nr. 89) inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31930)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage20 april 2009Beatrix ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31930)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 3 april 2009 en het nader rapport d.d. 16 april 2009, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Financiën. ...

Memorie van Toelichting (Dossier 31930)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgaveALGEMEEN DEEL2   1.Inleiding2   2.Vereenvoudiging als rode draad22.1.Tarieven en vrijstellingen3 2.2.Bedrijfsopvolgingsregeling4 2.3 Partnerbegrip52.4. ...

Advies van de parlementair advocaat inzake de Successiewet 1956 (31 930) (Dossier 31930)
Advies van de parlementair advocaat inzake de Successiewet 1956 (31 930) Advies van andere adviesorganen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 18Extern Juridisch AdviesAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalAmsterdam, 7 oktober 20091 Inleiding1.1 Op dit moment is in de Tweede Kamer aanhangig het wetsvoorstel Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956) (kamerstuknummer 31 930; hierna het «Wetsvoorstel»).1.2 De kern van het Wetsvoorstel voorzover dit het afgezonderd particulier vermogen (hierna het «APV») betreft, is dat het een bewijsvermoeden creëert met betrekking tot bezittingen en schulden alsmede inkomsten en uitgaven van het APV; bij wijze van fictie en behoudens tegenbewijs worden deze toegerekend aan degene die het APV heeft afgezonderd, of, als deze is overleden, aan zijn erfgenamen (hierna de «Toerekeningsfictie»).1.3 De Tweede Kamer (de vaste commissie voor Financiën) heeft ons in relatie tot dit wetsvoorstel de volgende vraag gesteld:«De vraag [is] of de in het wetsvoorstel opgenomen toerekeningsfictie voor vermogen en inkomsten van een afgezonderd particulier vermogen (aan de inbrenger of erfgenaam) er mogelijk toe leidt dat sprake is van een eenzijdige wijziging van heffingsbevoegdheden zoals die door Nederland met zijn verdragspartners zijn afgesproken, en of er dus sprake is van strijdigheid met de goede trouw die tussen verdragspartners geldt (de artikelen 26, 27, 31 t/m 33 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht).Deze vraag is met name van belang voor de toepassing van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met landen waar een dusdanige belastingheffing plaatsvindt over in het wetsvoorstel bedoelde afgezonderde vermogens dat de in dat wetsvoorstel opgenomen Nederlandse belastingheffing aan de orde kan zijn. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake toezeggingen behandeling wetsvoorstel 31930 (wijziging Successiewet 1956 e.a.) (Dossier 31930)
Lijst van vragen en antwoorden inzake toezeggingen behandeling wetsvoorstel 31930 (wijziging Successiewet 1956 e.a.) ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31950)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur organisatie en beleid rijksoverheid zorg en gezondheid 31 950Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengennr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage14 mei 2009Beatrix ...

Memorie van toelichting (Dossier 31950)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur organisatie en beleid rijksoverheid zorg en gezondheid 31 950Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengennr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGHet advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).ALGEMEEN1. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31994)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport immigratie migratie en integratie recht staatsrecht 31 994Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedurenr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 20 mei 2009 en het nader rapport d.d. 22 juni 2009, aangeboden aan de Koningin door de minister en de staatssecretaris van Justitie. ...