Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

12540 resultaten

Vierde en laatste voortgangsrapportage SiSa (Dossier 34000-B)
Vierde en laatste voortgangsrapportage SiSa Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 december 2014 1. ...

Onderzoek naar de progressie in de mate van transparantie van gemeentelijke tarieven voor de leges van omgevingsvergunningen (Dossier 34000-B)
Onderzoek naar de progressie in de mate van transparantie van gemeentelijke tarieven voor de leges van omgevingsvergunningen Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2014 Naar aanleiding van Kamervragen van het lid Fokke d.d. 6 augustus 2013 (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 330) alsmede naar aanleiding van de brief van de Minister van EZ (Kamerstuk 24 095, nr. 358), heb ik een onderzoek gelast naar de progressie in de mate van transparantie van gemeentelijke tarieven voor de leges van omgevingsvergunningen. ...

Monitor inkomsten lokale heffingen 2015 (Dossier 34000-B)
Monitor inkomsten lokale heffingen 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 april 2015 Bijgaand ontvangt u ter informatie de rapportage van het onderzoeksinstituut COELO inzake de ontwikkeling van de lokale heffingen in 20151. ...

Aanvulling overzicht gemeenten onder financieel preventief toezicht 2015 (Dossier 34000-B)
Aanvulling overzicht gemeenten onder financieel preventief toezicht 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 januari 2015 Per brief van 18 december 2014 (Kamerstuk 34 000 B, nr. ...

Uitwerking bevolkingsdaling gemeentefonds (Dossier 34000-B)
Uitwerking bevolkingsdaling gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2015 Eerder bent u geïnformeerd over de evaluatie van de tijdelijke krimpmaatstaf in het gemeentefonds en het voornemen om in de verdeling van het fonds deze verdeelmaatstaf te beëindigen en per 2016 over te gaan tot de instelling van de decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling (Kamerstuk 34 000 B, nr. ...

Uitkomsten van een inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2013 van decentrale overheden (Dossier 34000-B)
Uitkomsten van een inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2013 van decentrale overheden Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2014 In het antwoord op de schriftelijke vragen (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 1804) van het lid Fokke inzake de berichten «Stadsbestuur let onvoldoende op de centen» en «We zijn geen applausmachine van het college» (ingezonden 15 april 2014) heb ik toegezegd om Uw Kamer te informeren over de uitkomsten van een inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2013 van decentrale overheden. ...

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2015 (Dossier 34000-B)
Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 mei 2015 Hierbij bied ik u mede namens de Staatssecretaris van Financiën op grond van artikel 20 van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) het jaarlijkse Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU) aan. ...

Handreiking Treasury (Dossier 34000-B)
Handreiking Treasury Brief regering begroting financiën Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 juni 2015 Hierbij bied ik uw Kamer, ter informatie, de Handreiking Treasury aan1. ...

Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven 2014 (Dossier 34000-B)
Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2014 Voor u ligt de Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven 20141. ...

Groot onderhoud gemeentefonds 2016 (Dossier 34000-B)
Groot onderhoud gemeentefonds 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 mei 2015 In deze brief informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, over de nieuwe verdeling van de algemene uitkering in het gemeentefonds per 2016. ...

Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2015 (Dossier 34000-B)
Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 mei 2015 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2015 ter informatie1. ...

Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 (Dossier 34000-B)
Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 december 2014 Bijgaand treft u ter informatie de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 aan1. ...

Stand van zaken omtrent het monitoren van betaaltermijnen door gemeenten (Dossier 34000-B)
Stand van zaken omtrent het monitoren van betaaltermijnen door gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 oktober 2014 Met deze brief informeer ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de stand van zaken omtrent het monitoren van betaaltermijnen door gemeenten. ...

Rapport ‘evaluatie systematiek macronorm onroerende zaakbelasting’ (Dossier 34000-B)
Rapport ‘evaluatie systematiek macronorm onroerende zaakbelasting’ Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2014 Als bijlage bij deze brief ontvangt u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, het rapport «evaluatie systematiek macronorm onroerende zaakbelasting»1. ...

Informatie over gemeenten onder preventief financieel toezicht en artikel 12 Fvw gemeenten (Dossier 34000-B)
Informatie over gemeenten onder preventief financieel toezicht en artikel 12 Fvw gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2014 In het Algemeen Overleg Ruimtelijke Ordening op 16 april 2014 (Kamerstuk 33 118, nr. 13) met uw Kamer en bij de behandeling van de begroting van BZK op 5 november jl. ...

Verslagen financieel toezicht op provincies en op gemeenten 2015 (Dossier 34000-B)
Verslagen financieel toezicht op provincies en op gemeenten 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2015 Hierbij bied ik u het Toezichtverslag 2015 aan1. ...

Afschrift van de adviesaanvraag Tweede fase groot onderhoud gemeentefonds aan VNG en Rfv (Dossier 34000-B)
Afschrift van de adviesaanvraag Tweede fase groot onderhoud gemeentefonds aan VNG en Rfv Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2015 Hierbij ontvangt u in afschrift de adviesaanvraag Tweede fase groot onderhoud gemeentefonds aan VNG en Rfv1. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34000-IIB)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 16 september 2014 Op 8 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Herziene artikelstructuur Hoofdstuk IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneur (herdruk) (Dossier 34000-IIB)
Herziene artikelstructuur Hoofdstuk IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneur (herdruk) Brief regering ...

Lening ziekenhuis Curaçao (Dossier 34000-IV)
Lening ziekenhuis Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 oktober 2014 In het begrotingsdebat van 1 oktober jl. heb ik uw Kamer een brief toegezegd over de in juni door Nederland middels lopende inschrijving verstrekte lening aan de regering van Curaçao ten behoeve van het nieuwe ziekenhuis (Handelingen II 2014/15, nr. 8, debat over de Begroting Koninkrijksrelaties). ...