Kamerstuk 34000-IIB-5

Herziene artikelstructuur Hoofdstuk IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneur (herdruk)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 11 september 2015
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IIB-5.html
ID: 34000-IIB-5