Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

206 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
12 juni 2023 - 6 juli 2023
Het bericht 'Hans en Amarjit zouden 2,5 ton subsidie krijgen, tot ze één foutje maken: provincie is onverbiddelijk'
Derk Boswijk (CDA)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
9 juni 2023 - 6 juli 2023
De aankomende hitte en de gevolgen voor dieren
Eva Akerboom (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
9 juni 2023 - 24 augustus 2023
Verboden bijengif dat via huisdieren in de natuur komt
Eva Akerboom (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
8 juni 2023 - 21 juli 2023
Het bericht 'Boerenorganisatie LTO wil dat dierenextremisten worden gestraft: ‘Bijna elke dag insluipingen'
Thom van Campen (VVD), Ingrid Michon (VVD)
Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD), Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
8 juni 2023 - 12 juni 2023
Het bericht 'Weer een tegenvaller bij Gecombineerde opgave'
Derk Boswijk (CDA), Thom van Campen (VVD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
30 mei 2023 - 4 juli 2023
De antwoorden van 14 februari 2023 op de op 10 november 2022 ingezonden vragen over het verzoek in de commissie-Regeling van Werkzaamheden van de procedurevergadering van de commissie LNV van 19 oktober 2022 waarbij een verzoek tot een onafhankelijk onderzoek naar een subsidietraject meerval is afgewezen
Caroline van der Plas (BBB)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
30 mei 2023 - 4 september 2023
Het openbaar maken van de brief van de Europese Commissie d.d. 24 oktober 2000
Thierry Baudet (FVD)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
26 mei 2023 - 30 augustus 2023
De snel stijgende dierenartskosten, waardoor essentiële dierkundige zorg voor velen onbetaalbaar wordt.
Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU), Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66), Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
22 mei 2023 - 4 juli 2023
De gezondheidskosten van het eten van vlees.
Eva Akerboom (PvdD), Eva van Esch (PvdD)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU), Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
22 mei 2023 - 5 oktober 2023
Het bericht 'Voor boer Patrick dreigt halvering van de veestapel, want er stroomt een beek door zijn weilanden'
Derk Boswijk (CDA), Eline Vedder (CDA)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
22 mei 2023 - 6 juli 2023
Het gat in de voedselkringloop: menselijke mest.
Eva Akerboom (PvdD), Eva van Esch (PvdD)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA), Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
22 mei 2023 - 6 juli 2023
Zoönoserisico’s en vogelgriep bij mensen
Laura Bromet (GL), Lisa Westerveld (GL)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU), Kuipers
17 mei 2023
Juridische belemmeringen voor composteren gft met wormen
Roelof Bisschop (SGP)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
17 mei 2023 - 6 juni 2023
Een restaurant waar mensen zelf een kip slachten
Eva Akerboom (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
16 mei 2023 - 31 mei 2023
Het ontbreken van consumptieaardappelen op de lijst met winterteelten
Derk Boswijk (CDA), Thom van Campen (VVD), Roelof Bisschop (SGP)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
15 mei 2023 - 31 mei 2023
Een artikel waarin wordt gesteld dat het mestbeleid een opeenstapeling is van verkeerd beleid sinds de jaren negentig
Edgar Mulder (PVV)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
12 mei 2023 - 22 juni 2023
Het illegaal mengen van varkens in slachthuizen, met gevechten en verwondingen als gevolg
Eva Akerboom (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
12 mei 2023 - 13 juni 2023
Het bericht ‘RVO maakt dieraantallen en adressen veehouderijen toch openbaar’
Roelof Bisschop (SGP)
Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD), Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
10 mei 2023 - 31 mei 2023
Het weigeren van een journalist die het lijden van dieren bij ‘ruimingen’ in beeld wil brengen
Esther Ouwehand (PvdD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
9 mei 2023 - 20 juni 2023
Het bericht 'Boer Erik Jan doelwit criminele bendes: ’Ze hebben alles gesloopt''
Ingrid Michon (VVD), Thom van Campen (VVD)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD)