Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

240 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
5 februari 2021 - 8 maart 2021
De brief van werkgroep kind in AZC ‘Impact corona op kinderen in AZC’s’
Maarten Groothuizen (D66)
Ankie Broekers-Knol (VVD)
15 januari 2021 - 26 februari 2021
Het bericht 'Lange rijen bij registratie in Ter Apel'
Maarten Groothuizen (D66)
Ankie Broekers-Knol (VVD)
29 januari 2021 - 22 februari 2021
De uitspraak van het Europees Hof “Alvorens een terugkeerbesluit uit te vaardigen tegen een niet-begeleide minderjarige, moet een lidstaat nagaan of er voor de minderjarige adequate opvang beschikbaar is in het land van terugkeer”
Maarten Groothuizen (D66)
Ankie Broekers-Knol (VVD)
10 december 2020 - 17 februari 2021
De rechtsstaat in Polen en de gevolgen voor Nederland
Maarten Groothuizen (D66), Chris van Dam (CDA), Kathalijne Buitenweg (GL)
Ankie Broekers-Knol (VVD), Sander Dekker (VVD), Stef Blok (VVD)

Alle
9 maart 2021
Recente ontwikkelingen in Polen.
Maarten Groothuizen (D66)
Stef Blok (VVD), Sander Dekker (VVD)
12 februari 2021
Het bericht ‘Achterstanden bij IND in behandeling asielaanvragen zijn groter dan gemeld bij de Tweede kamer’.
Attje Kuiken (PvdA), Joël Voordewind (CU), Maarten Groothuizen (D66)
Ankie Broekers-Knol (VVD)
5 februari 2021 - 8 maart 2021
De brief van werkgroep kind in AZC ‘Impact corona op kinderen in AZC’s’
Maarten Groothuizen (D66)
Ankie Broekers-Knol (VVD)
4 februari 2021
Aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid
Vera Bergkamp (D66), Maarten Groothuizen (D66), Antje Diertens (D66)
Hugo de Jonge (CDA)
29 januari 2021 - 22 februari 2021
De uitspraak van het Europees Hof “Alvorens een terugkeerbesluit uit te vaardigen tegen een niet-begeleide minderjarige, moet een lidstaat nagaan of er voor de minderjarige adequate opvang beschikbaar is in het land van terugkeer”
Maarten Groothuizen (D66)
Ankie Broekers-Knol (VVD)
28 januari 2021 - 16 februari 2021
Zorg en begeleiding voor ex-AMV-ers vanaf 18 jaar
Bram van Ojik (GL), Maarten Groothuizen (D66)
Ankie Broekers-Knol (VVD)
15 januari 2021 - 26 februari 2021
Het bericht 'Lange rijen bij registratie in Ter Apel'
Maarten Groothuizen (D66)
Ankie Broekers-Knol (VVD)
12 januari 2021 - 10 februari 2021
De Kamerbrieven 'Voortgang afdoen vertraagde zaken IND' 'Gevolgen van de COVID-19-pandemie voor het migratiebeleid'
Maarten Groothuizen (D66)
Ankie Broekers-Knol (VVD)
12 januari 2021 - 29 januari 2021
De dwangsom van de ACM aan commerciële bemiddelingswebsites
Michiel van Nispen (SP), Maarten Groothuizen (D66)
Sander Dekker (VVD)
4 januari 2021 - 27 januari 2021
Het kerkbezoek van de minister van Defensie
Maarten Groothuizen (D66)
Ferdinand Grapperhaus (CDA), Hugo de Jonge (CDA)
21 december 2020 - 24 december 2020
Het beëindigen van de coulance-regeling
Joël Voordewind (CU), Madeleine van Toorenburg (CDA), Maarten Groothuizen (D66)
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
10 december 2020 - 17 februari 2021
De rechtsstaat in Polen en de gevolgen voor Nederland
Maarten Groothuizen (D66), Chris van Dam (CDA), Kathalijne Buitenweg (GL)
Ankie Broekers-Knol (VVD), Sander Dekker (VVD), Stef Blok (VVD)
9 december 2020 - 11 januari 2021
Het bericht 'Meerdere OMT-leden bedreigd en thuis opgezocht'
Maarten Groothuizen (D66), Madeleine van Toorenburg (CDA)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD), Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
26 november 2020 - 21 december 2020
De inzet van diensthonden
Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Maarten Groothuizen (D66)
Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
20 november 2020 - 18 december 2020
Het bericht 'Pedojagers slaan weer toe: hoofd tegen de stoeprand'.
Maarten Groothuizen (D66)
Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
13 november 2020 - 9 december 2020
De inwerkingtreding van de Wet straffen en beschermen en de uitvoering van de Wet USB
Maarten Groothuizen (D66)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
29 oktober 2020 - 24 november 2020
De betrokkenheid van Frontex bij pushbacks.
Maarten Groothuizen (D66)
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
27 oktober 2020 - 26 november 2020
Het bericht 'Ophef over lokale quota voor huisvesting arbeidsmigranten'
Steven van Weyenberg (D66), Maarten Groothuizen (D66)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)
19 oktober 2020 - 23 november 2020
Een onderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving naar de bejegening van in bewaring gestelde vreemdelingen in Curaçao en het AIV-rapport ‘Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied’
Antje Diertens (D66), Maarten Groothuizen (D66)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
5 oktober 2020 - 9 november 2020
Het bericht 'Lange rijen bij registratie in Ter Apel'
Madeleine van Toorenburg (CDA), Maarten Groothuizen (D66)
Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)