Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

720 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
27 januari 2015 - 25 februari 2015
Het reglement van het klachtenloket bij KIFID, dat zo is opgesteld dat veel gedupeerde ondernemers er nooit gebruik van zullen kunnen maken
Pieter Omtzigt (CDA)
Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
23 januari 2015 - 29 januari 2015
De kaspositie van KLM
Pieter Omtzigt (CDA), Martijn van Helvert (CDA)
Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA), Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA)
19 januari 2015 - 9 maart 2015
De ingangsdatum van de subsidieregeling energiebelasting voor sportverenigingen
Pieter Omtzigt (CDA), Hanke Bruins Slot (CDA)
Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD), Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
12 januari 2015 - 9 februari 2015
De Nederlandse informatiepositie in aanloop naar de MH-17 ramp
Pieter Omtzigt (CDA), Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD), Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD), Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
9 januari 2015 - 30 januari 2015
De invoering van het minimumloon en de eerstedagmelding in Duitsland en de gigantische administratieve lasten die dat oplevert voor Nederlandse werkgevers
Pieter Omtzigt (CDA)
Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
5 januari 2015 - 8 januari 2015
Het aantal neergeschoten helikopters en vliegtuigen boven Oost-Oekraïne voorafgaand aan de ramp van 17 juli 2014
Pieter Omtzigt (CDA), Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD), Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD), Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
5 januari 2015 - 19 januari 2015
Fraude door middel van legale naamwisselingen
Sharon Gesthuizen (SP), Pieter Omtzigt (CDA)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
24 december 2014 - 23 april 2015
Het wetsvoorstel "Hervorming Kindregelingen” waarin het woord alimentatie in de memorie van toelichting slechts een keer voorkwam en wel in de artikelsgewijze toelichting
Pieter Omtzigt (CDA), Pieter Heerma (CDA)
Opstelten (VVD), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
23 december 2014 - 12 januari 2015
De Europese naheffing die op 30 december betaald gaat worden
Pieter Omtzigt (CDA)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD), Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
23 december 2014 - 27 januari 2015
De uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden, die de Belastingdienst in het ongelijk stelde en bepaalde dat deelkwalificaties wel in aanmerking komen voor de toepassing van de afdrachtsvermindering onderwijs
Jaco Geurts (CDA), Pieter Omtzigt (CDA), Carola Schouten (CU), Paul van Meenen (D66)
Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
19 december 2014 - 21 januari 2015
De medewerking van het kabinet aan het plan om de werkloosheid in Twente aan te pakken
Pieter Omtzigt (CDA), Keklik Yücel (PvdA), Carola Schouten (CU), Tjitske Siderius (SP)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
17 december 2014 - 22 januari 2015
De plannen om het financiële beheer van KLM van Nederland naar Frankrijk over te hevelen en daarmee KLM een groot deel van haar resterende autonomie te laten verliezen
Pieter Omtzigt (CDA), Martijn van Helvert (CDA)
Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
15 december 2014 - 29 december 2014
De massale arrestatie van journalisten, de afkeurende reactie van de Europese Commissie en de mogelijke gevolgen voor de steun vanuit de EU aan Turkije
Pieter Omtzigt (CDA), Mark Verheijen (VVD)
Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
12 december 2014 - 8 januari 2015
Onderhandelen met rebellen inzake MH17
Pieter Omtzigt (CDA), Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
8 december 2014 - 19 december 2014
Getuigenissen van belastingambtenaren in rechtbanken
Pieter Omtzigt (CDA)
Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD)
8 december 2014 - 29 december 2014
Wachtgeld voor de voorzitter van de Europese Raad
Gert-Jan Segers (CU), Pieter Omtzigt (CDA), Harry van Bommel (SP), Marianne Thieme (PvdD), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA), Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
5 december 2014 - 9 december 2014
Het snel willen instemmen met de nieuwe richtlijn voor pensioenen in de EU zonder de Kamer daarover tijdig en adequaat te informeren
Pieter Omtzigt (CDA)
Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA), Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
2 december 2014 - 31 januari 2015
De zaak-Spijkers
Pieter Omtzigt (CDA)
Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD), Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
28 november 2014 - 12 december 2014
De pensioenmaximering op € 100.000 en de verlaging van de opbouw, die bij heel veel werkgevers niet tijdig wordt doorgevoerd en de fiscale gevolgen die dat kan hebben
Pieter Omtzigt (CDA)
Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD), Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
28 november 2014 - 22 december 2014
Het onderzoek naar de MH17
Pieter Omtzigt (CDA), Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD), Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)