Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

995 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
12 mei 2022 - 16 juni 2022
Het afschieten van grote grazers in de Oostvaardersplassen
Leonie Vestering (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink
12 mei 2022 - 4 juli 2022
De naar schatting 400.000 mensen die al jarenlang in de stank van de vee-industrie wonen
Eva van Esch (PvdD)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
11 mei 2022 - 4 juli 2022
Fijnstof en stankoverlast
Laura Bromet (GL), Joris Thijssen (PvdA)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA), Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
2 mei 2022 - 13 juni 2022
Besmettelijke dierziekten naar aanleiding van het bericht ‘Varkens in Nood slaat alarm: Nederland niet klaar voor Afrikaanse varkenspest’
Joris Thijssen (PvdA), Laura Bromet (GL)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
22 april 2022 - 1 juli 2022
Het massaal vergassen van kippen, eenden en kalkoenen vanwege uitbraken van het vogelgriepvirus
Leonie Vestering (PvdD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
19 april 2022 - 13 juni 2022
Het openbaar maken van boetes
Caroline van der Plas (BBB)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
15 april 2022 - 27 juni 2022
De nieuwe vogelgriepuitbraak in de Gelderse Vallei en het feit dat dit ‘seizoen’ een vijfde van alle eenden in de eendenhouderij is vergast
Esther Ouwehand (PvdD)
Kuipers , Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
12 april 2022 - 24 mei 2022
Dreigende olietekorten en compensatie voor visserij
Caroline van der Plas (BBB)
Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66), Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
1 april 2022 - 3 juni 2022
De noodzaak om de vraag naar veevoer terug te dringen nu hongersnood dreigt
Esther Ouwehand (PvdD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
22 maart 2022 - 13 mei 2022
De zoönotische dreiging van het vogelgriepvirus
Esther Ouwehand (PvdD)
Kuipers
21 maart 2022 - 13 april 2022
De overeenkomst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) voor het uitzetten van jonge paling, terwijl de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) aangeeft dat dit schadelijk is
Frank Wassenberg (PvdD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
18 maart 2022 - 12 april 2022
De verkoop van voormalige circusolifant Buba aan een circuspark in Hongarije
Frank Wassenberg (PvdD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
18 maart 2022 - 16 mei 2022
Het nieuws dat kalverhouders in de afgelopen maanden veel meer kalfjes hebben geïmporteerd uit Ierland
Leonie Vestering (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
18 maart 2022 - 7 april 2022
De zogenaamde “vleespropaganda” van de Europese Unie (EU)
Joris Thijssen (PvdA)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
14 maart 2022 - 22 april 2022
De verdeling van de marges in de zuivelsector
Derk Boswijk (CDA)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
9 maart 2022 - 26 april 2022
Kleinschalig historisch medegebruik op Ameland
Harry Bevers (VVD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
4 maart 2022 - 14 april 2022
Misbruik van coronasteun door Bert’s Animal Verhuur
Frank Wassenberg (PvdD), Christine Teunissen (PvdD)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
24 februari 2022 - 22 april 2022
Het bericht ‘waanzinnige regels dreigen garnalenvisser Eddy Sinke de nek om te draaien’
Thom van Campen (VVD), Peter Valstar (VVD)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
24 februari 2022 - 13 mei 2022
De zoveelste berichtgeving over ernstig onnodig en vermijdbaar lijden van dieren in Nederlandse slachthuizen en het nog altijd uitblijven van maatregelen
Frank Wassenberg (PvdD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
24 februari 2022 - 13 mei 2022
Het bericht 'Levend koken van varkens in slachthuizen gaat nog altijd door'
Tjeerd de Groot (D66), Thom van Campen (VVD)
Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)