Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

6705 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
23 december 2022 - 13 januari 2023
Het mogelijk faillissement van de geneesmiddelenfabriek InnoGenerics
Attje Kuiken (PvdA), Julian Bushoff (PvdA)
Kuipers
22 december 2022 - 10 februari 2023
De druk van de zorgverzekeraar op de huisarts voor het gebruik van een nieuw, onbekend en goedkoper spiraaltje
Julian Bushoff (PvdA), Corinne Ellemeet (GL)
Kuipers
22 december 2022 - 16 januari 2023
Het bericht ‘ETZ verhoogt zorgdrempel, ziekenhuis is geen supermarkt’
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
20 december 2022 - 27 januari 2023
Het bericht ‘Covid raast door Peking: uitgestorven straten en volle crematoria’
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Kuipers
20 december 2022 - 30 januari 2023
Het bericht ‘Duizenden ouderen hebben acuut verpleeghuisbed nodig, tekort groeit snel’
Lucille Werner (CDA)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
20 december 2022 - 21 december 2022
Het Deloitte-onderzoek naar de mondkapjesdeal.
Fleur Agema (PVV)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
19 december 2022 - 12 januari 2023
De studie 'Autopsy-based histopathological characterization of myocarditis after anti-SARS-CoV-2-vaccination'
Pepijn van Houwelingen (FVD)
Kuipers
19 december 2022 - 6 februari 2023
De eetstoornis ARFID
Lisa Westerveld (GL)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU), Dennis Wiersma (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
19 december 2022 - 20 december 2022
Het Deloitte-onderzoek naar de mondkapjesdeal
Fleur Agema (PVV)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
19 december 2022 - 2 februari 2023
Een correlatie bestaat tussen vaccinatiecampagnes en oversterfte
Pepijn van Houwelingen (FVD)
Kuipers
16 december 2022 - 13 januari 2023
De reportage ‘Euthanasie én orgaandonatie: deze artsen maken het mogelijk’
Harry Bevers (VVD)
Kuipers
16 december 2022 - 21 december 2022
De slinkse vertragingspogingen van de Raad van de Europese Unie inzake de Verordening Duurzaam gebruik pesticiden
Lammert van Raan (PvdD), Leonie Vestering (PvdD)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66), Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
16 december 2022 - 16 februari 2023
Het bericht en het rapport van het College voor de Rechten van de Mens ‘Gecoördineerde aanpak nodig om rechtsbescherming van mensen met een beperking te garanderen’
Lucille Werner (CDA)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
16 december 2022 - 26 januari 2023
Het bericht dat van de bijna 22.000 hoogbejaarde wachtenden, 4.734 urgent wachten, wat een stijging van 70% is
Fleur Agema (PVV)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
16 december 2022 - 10 februari 2023
Discrepanties bij het Lareb en EMA mbt registraties van Case Safety Reports voor coronavaccinatie
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
15 december 2022 - 3 februari 2023
Het bericht dat er sprake zou zijn van ‘onzuivere besluitvorming’ in de strijd om de kinderhartcentra
Fleur Agema (PVV)
Kuipers
15 december 2022 - 30 januari 2023
Het ‘Rapport Wmo-toezicht 2021’
Harry Bevers (VVD)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
14 december 2022 - 25 januari 2023
De wijziging structuur postacademische beroepen psychologische zorg
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
14 december 2022 - 26 januari 2023
Het voornemen de afdeling (kinder)hartchirurgie in het UMCG te sluiten
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
14 december 2022 - 27 januari 2023
Het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit dat verstrekkende gevolgen ziet van de concentratie van kinderhartchirurgie.
Fleur Agema (PVV)
Kuipers