Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Selecteer een geldige keuze. Deze keuze is niet beschikbaar.
Indiener (partij)

26355 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
7 februari 2020 - 27 maart 2020
Berichten dat sociaal advocaten stoppen vanwege te lage vergoedingen
Michiel van Nispen (SP)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
18 februari 2020 - 27 maart 2020
Algoritmische analyse van vonnissen
Maarten Groothuizen (D66)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
2 maart 2020 - 27 maart 2020
De fiscale straf voor woningcorporaties
Henk Nijboer (PvdA)
Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66)
3 maart 2020 - 27 maart 2020
Het bericht 'Tienduizenden Oeigoeren slachtoffer van dwangarbeid voor bekende merken’
Kirsten van den Hul (PvdA), Lilianne Ploumen (PvdA)
Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)

Alle
12 maart 2020
Plannen voor extra huurverhogingen door Vestia
Sandra Beckerman (SP)
12 maart 2020
Politieagenten met PTSS
Farid Azarkan (DENK)
12 maart 2020
De berichten ‘Glyfosaatverbod in pachtcontract onwettelijk en ‘Brabant mag verbod glyfosaat eisen van pachters'
Tjeerd de Groot (D66)
12 maart 2020
Het rapport van de Noordelijke Rekenkamer ‘Herverdeling onder Hoogspanning, een onderzoek naar de verdeling naar de kosten en baten rondom wind- en zonneparken’
William Moorlag (PvdA), Agnes Mulder (CDA), Sandra Beckerman (SP)
12 maart 2020
Het bericht ‘Bijna helft oudere huizen steenkoud zonder gas’
Carla Dik-Faber (CU)
12 maart 2020
De ontwerp-Luchtvaartnota
Thierry Baudet (FvD)
12 maart 2020
Het ontbreken van een meldpunt voor slachtoffers en familieleden van sektes
Attje Kuiken (PvdA), Michiel van Nispen (SP)
12 maart 2020 - 27 maart 2020
Het bericht ‘Logistieke sector krijgt steeds meer last van coronavirus’
Remco Dijkstra (VVD)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
12 maart 2020
Het beperkt aantal wettelijke verlofdagen in een verpleeghuis
Evert Jan Slootweg (CDA)
12 maart 2020 - 26 maart 2020
De berichtgeving rondom het coronavirus COVID-19 via de sociale mediakanalen van de Rijksoverheid
Joba van den Berg-Jansen (CDA), Michel Rog (CDA)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU), Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
11 maart 2020
Berichten dat aangevoerde grond voor de aanleg van een aarden wal bij Emmen is besmet met de wratzieke
Maurits von Martels (CDA)
11 maart 2020
Het datalek van het Donorregister
Pia Dijkstra (D66)
11 maart 2020
De Europese Afrikastrategie
Bente Becker (VVD), Arne Weverling (VVD), Sven Koopmans (VVD)
11 maart 2020
Het maximaal aantal afwezigheidsdagen in verpleeghuizen
Vera Bergkamp (D66)
11 maart 2020
De gevolgen van het coronavirus en de dalende olieprijzen op de economie
Mahir Alkaya (SP), Frank Futselaar (SP)
11 maart 2020
Het bericht ‘Ontsnapt plantje zorgt voor bouwput in Terschellingse duinen’ en de bestrijding van invasieve exoten
William Moorlag (PvdA), Arne Weverling (VVD), Aukje de Vries (VVD)
11 maart 2020
Het bericht dat voormalige IS-strijders mogelijk zullen worden overgebracht naar een (te bouwen) instelling in de Ninevé vlakte
Lilianne Ploumen (PvdA), Bram van Ojik (GL), Sadet Karabulut (SP)
11 maart 2020
Het artikel ‘Vewin: Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging voor PFAS bieden onvoldoende bescherming voor drinkwater’
Corrie van Brenk (PvdA)
11 maart 2020
De situatie dat Oeigoeren in China het slachtoffer zijn geworden van dwangarbeid en andere mensenrechtenschendingen.
Tunahan Kuzu (DENK)
11 maart 2020
Het bericht dat de overheid al jaren weet van vermissingen van Vietnamese kinderen
Jan Jacob van Dijk (CDA)