Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

190 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
14 februari 2020 - 2 maart 2020
Normenkaders voor de intensieve kindzorg
Maarten Hijink (SP)
Maarten Hijink (SP)
23 december 2019 - 2 maart 2020
Het bericht ‘Inspectie: Veilig Thuis sloot zwijgcontract met ouders’
Martin Wörsdörfer (VVD)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
29 januari 2020 - 12 februari 2020
Het feit dat belangenbehartigers niet worden betrokken bij de kwestie van lagere pgb’s voor ouders die hun zieke kind thuis zelf verzorgen
Antoinette Laan-Geselschap (VVD), John Kerstens (PvdA)
Antoinette Laan-Geselschap (VVD), John Kerstens (PvdA)
22 januari 2020 - 12 februari 2020
Het bericht ‘Ouders die thuis voor ernstig ziek kind zorgen, krijgen minder geld’
John Kerstens (PvdA), Antoinette Laan-Geselschap (VVD)
Antoinette Laan-Geselschap (VVD), John Kerstens (PvdA)

Alle
21 februari 2013 - 8 maart 2013
Turkse pleegkinderen
Vera Bergkamp (D66), Sjoerd Sjoerdsma (D66)
8 februari 2013 - 5 maart 2013
Het rapport ‘sociaal economische gevolgen van echtscheiding’
Joël Voordewind (CU)
5 februari 2013 - 14 februari 2013
Oneigenlijk gebruik van de kinderopvangtoeslag.
Keklik Yücel (PvdA), Mariëtte Hamer (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
1 februari 2013 - 18 februari 2013
De fraude met kinderopvangtoeslag
Anoushka Schut-Welkzijn (VVD)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
28 januari 2013 - 11 maart 2013
Het bericht dat moskee internaten vaak niet veilig zijn en toezicht van de overheid ontbreekt
Sadet Karabulut (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
28 januari 2013 - 11 maart 2013
Moskee-internaten
Keklik Yücel (PvdA), Malik Azmani (VVD)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
17 januari 2013 - 11 februari 2013
De sterke stijging van het aantal failliete kinderdagverblijven in 2012
Linda Voortman (GL)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
28 december 2012 - 23 januari 2013
De problemen die ouders ondervinden bij het terugvragen van de kinderopvangtoeslag
Manja Smits (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
8 november 2012 - 28 november 2012
Verdere bezuiniging kinderopvangtoeslag negatief effect op participatie en emancipatie
Pieter Heerma (CDA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
17 augustus 2012 - 4 september 2012
Overvolle peuterspeelzalen
Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
15 augustus 2012 - 24 september 2012
Het korten op de subsidie voor Fiom, de landelijke hulpverleningsorganisatie op het gebied van zwangerschap, kinderwens, afstamming en adoptie
Khadija Arib (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
30 juli 2012 - 27 augustus 2012
Het bericht ‘Minder kinderbijslag militairen buitenland’
André Bosman (VVD)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
9 juli 2012 - 21 augustus 2012
Tv-uitzending waarin kinderen hun toekomstige pleegouders kunnen kiezen
Madeleine van Toorenburg (CDA), Hanke Bruins Slot (CDA)
20 april 2012 - 14 juni 2012
Het artikel 'Probleemgezin kost 40.000 euro'
Hanke Bruins Slot (CDA)
22 februari 2012 - 18 april 2012
Het bericht 'Frauderende moeders moeten afval ruimen en het bericht 'Arme fraudeurs moeten vuilnis rapen
Malik Azmani (VVD)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
9 februari 2012 - 2 maart 2012
Een aanhouding voor ontucht op een kinderdagverblijf in Vlissingen
Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
6 februari 2012 - 1 maart 2012
Mannen die massaal de kinderopvang verlaten
Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
6 februari 2012 - 1 maart 2012
Winst voor gemeenten door leges voor registratie van gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang
Ineke van Gent (GL)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
16 januari 2012 - 20 februari 2012
Een uitspraak van het Europese Hof over de vrijstelling van leges voor een verblijfsvergunning voor gezinsleven voor mensen in de bijstand
Diederik Samsom (PvdA), Joël Voordewind (CU), Hans Spekman (PvdA)
9 december 2011 - 20 december 2011
Onnodige bureaucratie omtrent het in- en uitschrijven van gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang
Ybeltje Berckmoes-Duindam (VVD)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)