Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

183 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
26 september 2019 - 12 november 2019
De toename van het aantal kinderen dat in een crisisopvang woont
Kirsten van den Hul (PvdA), John Kerstens (PvdA)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
1 oktober 2019 - 11 november 2019
Het afwijzen van kinderopvangtoeslag omdat de toeslagpartner dagbesteding heeft
Renske Leijten (SP)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
1 oktober 2019 - 21 oktober 2019
Het weren van zwangerschappen en baby’s in huurwoningen
Sandra Beckerman (SP)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
23 juli 2019 - 24 september 2019
De kinderopvangtoeslag-affaire en alle aspecten daarvan
Pieter Omtzigt (CDA)
Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)

Alle
28 december 2012 - 23 januari 2013
De problemen die ouders ondervinden bij het terugvragen van de kinderopvangtoeslag
Manja Smits (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
8 november 2012 - 28 november 2012
Verdere bezuiniging kinderopvangtoeslag negatief effect op participatie en emancipatie
Pieter Heerma (CDA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
17 augustus 2012 - 4 september 2012
Overvolle peuterspeelzalen
Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
15 augustus 2012 - 24 september 2012
Het korten op de subsidie voor Fiom, de landelijke hulpverleningsorganisatie op het gebied van zwangerschap, kinderwens, afstamming en adoptie
Khadija Arib (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
30 juli 2012 - 27 augustus 2012
Het bericht ‘Minder kinderbijslag militairen buitenland’
André Bosman (VVD)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
9 juli 2012 - 21 augustus 2012
Tv-uitzending waarin kinderen hun toekomstige pleegouders kunnen kiezen
Hanke Bruins Slot (CDA), Madeleine van Toorenburg (CDA)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
20 april 2012 - 14 juni 2012
Het artikel 'Probleemgezin kost 40.000 euro'
Hanke Bruins Slot (CDA)
van Veldhuijzen Zanten-Hyllner
22 februari 2012 - 18 april 2012
Het bericht 'Frauderende moeders moeten afval ruimen en het bericht 'Arme fraudeurs moeten vuilnis rapen
Malik Azmani (VVD)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
9 februari 2012 - 2 maart 2012
Een aanhouding voor ontucht op een kinderdagverblijf in Vlissingen
Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
6 februari 2012 - 1 maart 2012
Mannen die massaal de kinderopvang verlaten
Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
6 februari 2012 - 1 maart 2012
Winst voor gemeenten door leges voor registratie van gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang
Ineke van Gent (GL)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
16 januari 2012 - 20 februari 2012
Een uitspraak van het Europese Hof over de vrijstelling van leges voor een verblijfsvergunning voor gezinsleven voor mensen in de bijstand
Joël Voordewind (CU), Hans Spekman (PvdA), Diederik Samsom (PvdA)
Gerd Leers (minister zonder portefeuille ) (CDA)
9 december 2011 - 20 december 2011
Onnodige bureaucratie omtrent het in- en uitschrijven van gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang
Ybeltje Berckmoes-Duindam (VVD)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
4 oktober 2011 - 1 november 2011
De rem op arbeidsparticipatie door bezuinigingen kinderopvang
Fatma Koşer Kaya , Ineke van Gent (GL)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
13 september 2011 - 6 oktober 2011
Het kindgebonden budget
Hans Spekman (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
25 juli 2011 - 5 september 2011
Lesbisch ouderschap
Ahmed Marcouch (PvdA)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
20 juni 2011 - 6 juli 2011
De berichtgeving dat de helft van de 330.000 bijstandsgerechtigden kinderen heeft
Jesse Klaver (GL)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
31 mei 2011 - 29 augustus 2011
De kinderopvang op de BES eilanden
Wassila Hachchi (D66), Fatma Koşer Kaya
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
23 mei 2011 - 20 juni 2011
Kinderopvangtoeslag
Pieter Omtzigt (CDA), Eddy van Hijum (CDA)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
11 mei 2011 - 31 mei 2011
Kinderbijslag en de BES
Ineke van Gent (GL)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)