Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1567 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
22 maart 2013 - 3 april 2013
Het dreigende collectieve ontslag bij Prins Dokkum
Lutz Jacobi (PvdA), Mariëtte Hamer (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
19 maart 2013 - 19 april 2013
De gevolgen van de energietransitie voor onze werkgelegenheid, concurrentiepositie en staatskas
Reinette Klever (PVV)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
19 maart 2013 - 16 april 2013
Misbruik van Ziekte door werkgevers
Mariëtte Hamer (PvdA), Roos Vermeij (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
19 maart 2013 - 15 april 2013
Het ontslaan van “ziek” personeel
Pieter Heerma (CDA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
18 maart 2013 - 4 april 2013
De berichten dat de curatoren van het failliete SW bedrijf Licom een onderzoek gaan starten naar de handelwijze van de gemeenten inzake het failliet laten gaan van Licom
Pieter Heerma (CDA)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
15 maart 2013 - 11 april 2013
Het bericht “Met vaststellen van nieuwe blootstellingsnormen voor asbest per 1 juli 2013 de bestaande voorzorgsmaatregelen onvoldoende bescherming bieden”
Henk van Gerven (SP), Paul Ulenbelt (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)
11 maart 2013 - 25 maart 2013
Het bericht dat Nederland voor het Europees Hof wordt gedaagd wegens onvoldoende bescherming van zwangere vrouwen tegen discriminatie
Linda Voortman (GL)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
7 maart 2013 - 4 april 2013
Het bericht dat de crisisheffing voor de hoge inkomens botst met de fiscaal gunstige regeling om het levenslooptegoed op te nemen in 2013
Elbert Dijkgraaf (SGP)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
7 maart 2013 - 5 juni 2013
Verlenging van de VUT-uitkering
Roos Vermeij (PvdA), Ed Groot (PvdA)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA), Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
1 maart 2013 - 22 maart 2013
De toetreding van Kroatië
Steven van Weyenberg (D66)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
28 februari 2013 - 27 maart 2013
Ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen
Mariëtte Hamer (PvdA), Keklik Yücel (PvdA)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
26 februari 2013 - 25 maart 2013
Het protocol bij sociale werkplaats Breed in Nijmegen als er geen werk is
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
22 februari 2013 - 9 april 2013
De berichten ‘Goedkope Filippijnen op truck’ en Filippijn rijdt voor € 650,-'
Machiel de Graaf (PVV)
Frans Timmermans (minister buitenlandse zaken) (PvdA), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
19 februari 2013 - 20 maart 2013
Minder vrije dagen voor niet-vakbondsleden
Steven van Weyenberg (D66)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
19 februari 2013 - 20 maart 2013
Het bericht dat vakbondsleden voorgetrokken worden
Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
18 februari 2013 - 11 maart 2013
Het invoeren van arbeidstijdverkorting om werkloosheid te bestrijden
Paul Ulenbelt (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
15 februari 2013 - 20 maart 2013
Het algemeen verbindend verklaren van de cao Railinfra
Duco Hoogland (PvdA), Mariëtte Hamer (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
12 februari 2013 - 19 maart 2013
Een jonggehandicapte die - ondanks goed functioneren - na 3 tijdelijke contracten wordt ontslagen door een supermarkt
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
12 februari 2013 - 19 maart 2013
Berichten dat ABP 50 miljard euro meer vermogen zou hebben gehad als het haar renterisico had afgedekt
Steven van Weyenberg (D66)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
8 februari 2013 - 22 maart 2013
Werkloze Friezen die direct bij de sociale werkplaats aan het werk worden gezet
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)