Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

2529 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
21 januari 2020 - 13 februari 2020
Het artikel ‘Onderzoek: in één schep Noord-Hollands compost zitten duizenden microplastics’
Jessica van Eijs (D66)
Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66)
18 november 2019 - 12 februari 2020
Het integraal verwerken van klimaatlessen in het Italiaanse onderwijs
Lammert van Raan (PvdD)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
28 november 2019 - 11 februari 2020
De berichten ‘Zelfs grote bedrijven hebben geen natuurvergunning, dus weten we niet hoeveel stikstof in de natuur terechtkomt’ en ‘Uitstoot van Gelderse bedrijven onbekend’
Cem Laçin (SP), Frank Futselaar (SP)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU), Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66)
22 november 2019 - 11 februari 2020
Het bericht ‘Omdat duizenden bedrijven geen natuurvergunning hebben weten we niet hoeveel stikstof de industrie uitstoot’
Carla Dik-Faber (CU)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)

Alle
1 november 2019 - 26 november 2019
De gevolgen van stikstofcrisis voor projecten in olie- en gassector
William Moorlag (PvdA)
William Moorlag (PvdA)
1 november 2019 - 5 februari 2020
Het artikel 'Overheid hielp tuinders Europese CO2-prijs te ontwijken'
Tom van der Lee (GL), Matthijs Sienot (D66)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
31 oktober 2019 - 13 november 2019
Het bericht ‘Chili toch geen gastheer klimaattop’
Matthijs Sienot (D66)
Matthijs Sienot (D66)
31 oktober 2019 - 18 december 2019
Natuurbeheer en klimaatbeleid
Maurits von Martels (CDA)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
31 oktober 2019 - 23 december 2019
De vervuiling door gaswinning in Overijssel
Sandra Beckerman (SP)
Sandra Beckerman (SP)
31 oktober 2019
De aanwijzing van natuurgebieden en het toevoegen van stikstofgevoelige habitats in het verleden
Maurits von Martels (CDA)
31 oktober 2019 - 20 december 2019
De kritiek van NGO’s op de concept-duurzaamheids-impactanalyse van het EU-Mercosur-verdrag en de status van het akkoord
Esther Ouwehand (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
31 oktober 2019 - 5 december 2019
De reactie op het verzoek van het lid Van der Lee inzake aanwijzingen dat staalfabriek Tata Steel meer CO2 uitstoot dan wordt opgegeven (Kamerstuk 32813, nr. 397)
Tom van der Lee (GL)
Tom van der Lee (GL)
30 oktober 2019 - 27 november 2019
Het interview op RTVNoord ‘Minister Eric Wiebes blikt terug’
Sandra Beckerman (SP)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
28 oktober 2019 - 26 november 2019
Het niet exporteren van kernafval naar COVRA maar naar Rusland
Joba van den Berg-Jansen (CDA), Maurits von Martels (CDA)
Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66)
25 oktober 2019 - 13 november 2019
De honderden miljoenen euro's aan lobbyuitgaven van olie- en gasgiganten.
Sandra Beckerman (SP), Renske Leijten (SP)
Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
25 oktober 2019 - 26 november 2019
Het advies van het SODM inzake het winningsplan van Nedmag
Tom van der Lee (GL)
Tom van der Lee (GL)
22 oktober 2019 - 28 november 2019
De schadelijke gezondheidseffecten van klimaatbeleid
Alexander Kops (PVV)
Alexander Kops (PVV)
22 oktober 2019 - 20 december 2019
De brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat ‘Bodem verontreinigen bij mijnbouwinstallaties’
Tom van der Lee (GL)
Tom van der Lee (GL)
21 oktober 2019 - 19 november 2019
Vismigratie barrières
Carla Dik-Faber (CU)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
21 oktober 2019 - 19 november 2019
De situatie van vissers in Zeeland
Arne Weverling (VVD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
17 oktober 2019 - 12 december 2019
Het bericht ‘Schiphol is niet de enige: ook 5 andere Nederlandse vliegvelden missen natuurvergunning’
Eppo Bruins (CU), Jan Paternotte (D66)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
16 oktober 2019 - 4 december 2019
Milieucriminaliteit
Maarten Groothuizen (D66), Monica den Boer (D66)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU), Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66)
16 oktober 2019 - 26 november 2019
De Gaswinning op de Waddenzee
Matthijs Sienot (D66), Carla Dik-Faber (CU)
Carla Dik-Faber (CU), Matthijs Sienot (D66)
11 oktober 2019 - 7 november 2019
Het versterken van woningen in Groningen
Henk Nijboer (PvdA)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)