Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

9562 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
14 februari 2011 - 18 februari 2011
Particulier grondeigendom van de staatssecretaris
Henk van Gerven (SP)
14 februari 2011 - 11 maart 2011
De exploderende kosten in de langdurige zorg
Pia Dijkstra (D66)
14 februari 2011 - 25 maart 2011
Het Besluit huisvesting
Elbert Dijkgraaf (SGP)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (CDA)
14 februari 2011 - 3 maart 2011
De vertrouwenscrisis tussen de ondernemingsraad en bestuur bij Thuiszorg Groningen, en de sponsoring door deze organisatie van FC Groningen
Fleur Agema (PVV)
11 februari 2011 - 8 maart 2011
Het artikel "Beroering om beloning Joustra"
Hero Brinkman (PVV), André Elissen (PVV)
11 februari 2011 - 7 maart 2011
Eventuele prijsverhoging naar aanleiding van surfgedrag op internet
Sharon Gesthuizen (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
11 februari 2011 - 24 maart 2011
De doodstraf opgelegd aan een Afghaanse christen
Kees van der Staaij (SGP), Joël Voordewind (CU)
11 februari 2011 - 9 maart 2011
De toenemende aanvallen op christenen in Indonesië
Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP)
11 februari 2011 - 10 maart 2011
Het artikel "Aso's isoleren in Tuigdorpen'
Lilian Helder (PVV), Geert Wilders (PVV)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
11 februari 2011 - 8 maart 2011
De onafhankelijke benoeming van de voorzitter van de Onderzoeksraad
Gerard Schouw (D66)
11 februari 2011 - 1 april 2011
Het onderzoek naar de onrust in de Koepelgevangenis in Breda
Sharon Gesthuizen (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
11 februari 2011 - 7 maart 2011
De bezuinigingen op het gemeentelijk veiligheidsbudget
Ahmed Marcouch (PvdA), Jeroen Recourt (PvdA)
11 februari 2011 - 23 februari 2011
De telefoontaps in de zaak Baybasin
Jeroen Recourt (PvdA)
11 februari 2011 - 9 maart 2011
Geweldadige radicale moslims in Indonesië
Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP)
11 februari 2011 - 8 maart 2011
De beloning van de voorzitter van de Raad voor de Veiligheid
Ronald van Raak (SP)
10 februari 2011 - 29 maart 2011
Het betrekken van toxicologische rapporten bij lijkschouwingen
Ard van der Steur (VVD)
10 februari 2011 - 23 maart 2011
De wens van bijna 100 ouders na de zomer over te gaan op islamitisch thuisonderwijs in Amsterdam
Joram van Klaveren (PVV), Geert Wilders (PVV), Harm Beertema (PVV)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
10 februari 2011 - 4 maart 2011
Het Open Government Initiative
Arjan El Fassed (GL)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
10 februari 2011
Het plaatsen van acht gedetineerden op een cel en de onrust in de penitentiaire inrichting Tilburg
Sharon Gesthuizen (SP)
10 februari 2011 - 23 maart 2011
Het bericht dat thuisonderwijs een grote vlucht dreigt te nemen door kledingvoorschriften in het reguliere onderwijs
Metin Çelik (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)