Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

453 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
23 februari 2023 - 27 maart 2023
De uitspraak van de Raad van State inzake windmolens
Wybren van Haga (BVNL)
Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)
23 februari 2023 - 27 maart 2023
De brandbrief van belangengroepen die de windindustrie in de Achterhoek willen stoppen en het groeiende verzet tegen de komst van windmolens in Overijssel
Wybren van Haga (BVNL)
Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)
21 februari 2023 - 23 maart 2023
Een voor garnalenvissers desastreus plan vanuit Brussel
Wybren van Haga (BVNL)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
17 februari 2023 - 16 maart 2023
De wolf
Wybren van Haga (BVNL)
Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
17 februari 2023 - 6 maart 2023
Het steunen van Polen in haar lijn om weer baas in eigen land te worden
Wybren van Haga (BVNL)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
17 februari 2023 - 16 maart 2023
Het sluiten van kinderhartcentra in Utrecht en Leiden
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
16 februari 2023 - 4 april 2023
Het verdwijnen van de traditie van Paas- en Vreugdevuren
Wybren van Haga (BVNL)
van der Ch. Wal-Zeggelink
16 februari 2023 - 9 maart 2023
Overlastgevende asielzoekers in het Budel
Wybren van Haga (BVNL)
Eric van der Burg (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
16 februari 2023 - 13 maart 2023
Diefstal bij huiseigenaren
Wybren van Haga (BVNL)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
16 februari 2023 - 27 maart 2023
Windmolengedram in Utrecht
Wybren van Haga (BVNL)
Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)
16 februari 2023 - 16 maart 2023
Diagnostische protocollen in de ziekenhuiszorg tijdens de coronacrisis
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
14 februari 2023 - 18 april 2023
Lagere prijzen in Duitsland voor dagelijkse boodschappen en het uitblijven van de grenseffectentoets
Wybren van Haga (BVNL)
Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD)
10 februari 2023 - 24 maart 2023
Een recent onderzoek naar het effect van mondkapjes op de verspreiding van SARS-CoV-2
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
8 februari 2023 - 23 maart 2023
De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen
Wybren van Haga (BVNL)
Aukje de Vries (staatssecretaris financiën) (VVD)
8 februari 2023 - 17 maart 2023
De onduidelijkheden over de per abuis bewaarde OMT-opnamen, in relatie tot de Wob/Woo
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
6 februari 2023 - 23 februari 2023
De oprichting en werkzaamheden van het LIMC
Wybren van Haga (BVNL)
Kajsa Ollongren (minister defensie) (D66)
6 februari 2023 - 20 maart 2023
Het kinderboekenweekgedicht door Pim Lammers
Wybren van Haga (BVNL)
Robbert Dijkgraaf (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
2 februari 2023 - 20 maart 2023
De onduidelijkheden die zijn gerezen bij de overdracht van data ten behoeve van het onderzoek naar de oversterfte gefaciliteerd door ZonMW
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
1 februari 2023 - 23 februari 2023
De berichtgeving over energiearmoede en schimmel in woningen
Wybren van Haga (BVNL)
Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD), Kuipers
1 februari 2023 - 21 februari 2023
Nieuwe CCR-eisen voor de binnenvaart
Wybren van Haga (BVNL)
Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)