Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

2827 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
22 januari 2020 - 18 februari 2020
Het bericht dat de Raad voor de Rechtspraak een schadevergoeding van een oud-rechter moet betalen
Michiel van Nispen (SP)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
16 januari 2020 - 18 februari 2020
Het bericht ‘Tolken en vertalers staken ‘totdat de minister met ons in gesprek gaat’’
Maarten Groothuizen (D66)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
17 januari 2020 - 11 februari 2020
Een ‘Decision on interim measure’ van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Chris van Dam (CDA)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
21 oktober 2019 - 10 februari 2020
Het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden, het artikel ‘Salafistische scholen leren kinderen zich af te keren van Nederland’ en ‘Invoer hallucinerende ayahuasca-thee definitief strafbaar’
Jeroen van Wijngaarden (VVD), Dennis Wiersma (VVD)
Jeroen van Wijngaarden (VVD), Dennis Wiersma (VVD)

Alle
7 februari 2020
Berichten dat sociaal advocaten stoppen vanwege te lage vergoedingen
Michiel van Nispen (SP)
6 februari 2020
Onderzoek waaruit blijkt dat nog altijd één op de vijf reformatorische scholen het homohuwelijk moreel onacceptabel vindt
Kirsten van den Hul (PvdA), Jan Jacob van Dijk (CDA)
6 februari 2020
Het bericht ‘Tal van reformatorische scholen hanteren afwijzende verklaringen over LHBTI’s’.
Vera Bergkamp (D66), Paul van Meenen (D66)
4 februari 2020
De zaak Julio Poch
Sjoerd Sjoerdsma (D66)
3 februari 2020
Het afschermen van de gegevens van advocaten in het kadaster
Maarten Groothuizen (D66)
31 januari 2020
De verbeteringen voorgesteld door de Vereniging Advocatenbelangen
Michiel van Nispen (SP)
29 januari 2020
De berichten ‘Rechter krijgt laatste woord’ en ‘Katwijk: Sloop van barakken bij voormalig vliegveld Valkenburg’
Roelof Bisschop (SGP)
28 januari 2020 - 6 februari 2020
Het intrekken van perskaarten in Turkije
Sadet Karabulut (SP), Bram van Ojik (GL), Joël Voordewind (CU), Lilianne Ploumen (PvdA)
Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
28 januari 2020
De privacyrisico’s van onveilige beveiligingscamera’s
Kathalijne Buitenweg (GL), Kees Verhoeven (D66)
28 januari 2020
Vrouwenonderdrukking
Michiel van Nispen (SP), Jan Jacob van Dijk (CDA)
24 januari 2020
Gedetineerde asielzoekers in hongerstaking op Curaçao
Nevin Özütok (GL)
23 januari 2020
Het bericht dat ‘Jeugdzorginstelling eist dat ouders video van uit huis halen dochtertje van internet verwijderen’.
Martin Wörsdörfer (VVD)
22 januari 2020 - 18 februari 2020
Het bericht dat de Raad voor de Rechtspraak een schadevergoeding van een oud-rechter moet betalen
Michiel van Nispen (SP)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
20 januari 2020 - 3 februari 2020
Het bijwonen van de herdenking van de Armeense genocide
Martijn van Helvert (CDA), Joël Voordewind (CU)
Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
20 januari 2020 - 5 februari 2020
De werkwijze van de meervoudige kamers van de Hoge Raad
Michiel van Nispen (SP), Niels van den Berge (GL), Maarten Groothuizen (D66)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
17 januari 2020 - 11 februari 2020
Een ‘Decision on interim measure’ van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Chris van Dam (CDA)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
17 januari 2020
Het bericht 'Sudan’s Ousted Leader Is Sentenced to Two Years for Corruption'
Sjoerd Sjoerdsma (D66)
16 januari 2020 - 18 februari 2020
Het bericht ‘Tolken en vertalers staken ‘totdat de minister met ons in gesprek gaat’’
Maarten Groothuizen (D66)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
16 januari 2020 - 6 februari 2020
De Ranglijst Christenvervolging 2020 van Open Doors
Henk Krol (50PLUS), Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP), Martijn van Helvert (CDA), Sven Koopmans (VVD), Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
16 januari 2020
Het bericht ‘Afwijzing vordering TUL in 2 strafzaken’
Michiel van Nispen (SP), Maarten Groothuizen (D66)