Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

360 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
13 december 2010 - 10 februari 2011
Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot achterstalling onderhoud waterveiligheid
Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), André Rouvoet (CU), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (CDA)
15 november 2010 - 6 januari 2011
De Zandmotor
Richard de Mos (PVV)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (CDA)
9 november 2010 - 14 februari 2011
Een verbod op overslagactiviteiten en het verdwijnen van overslagplekken in de randstad
Elbert Dijkgraaf (SGP)
15 oktober 2010 - 22 december 2010
Ontwikkelingen nieuwe zeeverkeerscentrale
Attje Kuiken (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (CDA)
29 september 2010 - 11 november 2010
Het bericht dat grondwater een belangrijke rol speelt bij de stijging van de zeespiegel
Richard de Mos (PVV)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (CDA)
9 september 2010
De bedreiging van Brabants drinkwater door ondergrondse opslag van kernafval in België
Paulus Jansen (SP)
30 augustus 2010 - 15 oktober 2010
Belemmeringen voor reddingsboten bij Ameland door ondiepe vaargeul
Elbert Dijkgraaf (SGP)
Camiel Eurlings (CDA)
30 juli 2010 - 26 augustus 2010
Zwemmen in rivieren
Liesbeth van Tongeren (GL)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
20 juli 2010 - 14 oktober 2010
Drinkwater en Europese vereisten
Ad Koppejan (CDA)
Tineke Huizinga (CU)
5 juli 2010 - 27 augustus 2010
Europese richtsnoeren staatssteun zeehavens
Cora van Nieuwenhuizen (VVD), Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
30 juni 2010 - 6 september 2010
Activiteiten van Nederlandse drinkwaterbedrijven in China
Paulus Jansen (SP)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
21 juni 2010 - 19 augustus 2010
De problemen rondom de AIS-transponders
Farshad Bashir (SP)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
11 juni 2010 - 13 september 2010
De financiële risico's van het Wieringerrandmeer
Patricia Linhard (PvdA), Roos Vermeij (PvdA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
2 juni 2010 - 1 juli 2010
Individuele watermeters in gebouwen met twee of meer stijgleidingen
Ad Koppejan (CDA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
28 mei 2010 - 18 juni 2010
Transport van gevaarlijke stoffen op ferry's
Remi Poppe (SP)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
28 mei 2010 - 16 september 2010
De uitlatingen van de minister van Verkeer en Waterstaat dat hij Sea Shepherd de Nederlandse vlag wil ontnemen
Esther Ouwehand (PvdD)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
25 mei 2010 - 9 juli 2010
De situatie van een boorplatform in de Noordzee
Marianne Thieme (PvdD)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
20 mei 2010 - 14 juni 2010
Bijstand voor schippers
Kees van der Staaij (SGP), Sander de Rouwe (CDA)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
17 mei 2010 - 21 juni 2010
De olieramp in de Golf van Mexico en de mogelijke risico's verbonden met de oliewinning op de Noordzee
Boris van der Ham (D66)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
21 april 2010 - 18 mei 2010
Veerdiensten en de daartoe verleende subsidiegelden
Kees van der Staaij (SGP)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)