Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

166 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
7 april 2015 - 29 mei 2015
Emotionele schade die kinderen oplopen omdat zij te laat worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
7 april 2015 - 22 april 2015
De sluiting van speciale school ’t Nyrees in Almelo
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
3 april 2015 - 22 april 2015
De toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
11 maart 2015 - 22 mei 2015
De aanhoudende onzekerheid voor kinderen met een meervoudige beperking en de intensieve zorg in de klas
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD), Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
4 maart 2015 - 10 april 2015
Het bericht ‘Rotterdam fnuikt thuisonderwijs’
Joël Voordewind (CU), Roelof Bisschop (SGP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD), Opstelten (VVD)
23 oktober 2014 - 7 november 2014
Onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen, kinderen met forse gedragsproblematiek en kinderen met een (zware) verstandelijke beperking
Vera Bergkamp (D66), Paul van Meenen (D66)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD), Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
30 september 2014 - 28 oktober 2014
De problemen die het speciaal onderwijs ondervindt bij de bekostiging van medische zorg voor leerlingen
Tjitske Siderius (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD), Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
2 juli 2014 - 4 september 2014
De effecten van Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Ockje Tellegen (VVD), Karin Straus (VVD)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
1 juli 2014 - 4 september 2014
De onzinnigheid van voorschoolse extra taallessen voor allochtonen
Joram van Klaveren (GrBvK)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
25 april 2014 - 27 mei 2014
De positie van cluster 1 en 2 leerlingen
Loes Ypma (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
4 februari 2014 - 19 maart 2014
Het bericht dat de Gülen beweging in Nederland minimaal 100 studiehuizen heeft
Sadet Karabulut
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
6 december 2013 - 31 januari 2014
De telsystematiek voor educatiebudgetten
Paul van Meenen (D66)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
20 november 2013 - 20 december 2013
Het bericht dat het aantal laaggeletterden snel stijgt
Paul van Meenen (D66), Steven van Weyenberg (D66)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
20 september 2013 - 28 oktober 2013
De besteding van achterstandsgelden in het onderwijs
Loes Ypma (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
27 juni 2013 - 4 september 2013
Het idiote plan van een imam-opleiding op het Ibn Ghaldoun
Joram van Klaveren (PVV), Harm Beertema (PVV)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
12 juni 2013 - 4 juli 2013
Thuisonderwijs via geheime constructies
Eric Smaling , Jasper van Dijk
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
20 december 2012 - 5 februari 2013
Drugsgebruik in het speciaal onderwijs
Loes Ypma (PvdA), Myrthe Hilkens (PvdA)
17 september 2012 - 31 oktober 2012
Het bericht dat een schoolbestuur voor basis- en speciaal onderwijs een skybox bij FC Twente heeft
Jeroen Dijsselbloem (PvdA), Tanja Jadnanansing (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
17 augustus 2012 - 12 september 2012
Gemeentelijke bezuinigingen op leerlingenvervoer
Manja Smits
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
17 augustus 2012 - 12 september 2012
Het bericht dat gemeenten massaal snijden in het budget voor leerlingenvervoer
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)