Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

161 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
23 oktober 2014 - 7 november 2014
Onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen, kinderen met forse gedragsproblematiek en kinderen met een (zware) verstandelijke beperking
Vera Bergkamp (D66), Paul van Meenen (D66)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD), Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
30 september 2014 - 28 oktober 2014
De problemen die het speciaal onderwijs ondervindt bij de bekostiging van medische zorg voor leerlingen
Tjitske Siderius (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD), Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
2 juli 2014 - 4 september 2014
De effecten van Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Ockje Tellegen (VVD), Karin Straus (VVD)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
1 juli 2014 - 4 september 2014
De onzinnigheid van voorschoolse extra taallessen voor allochtonen
Joram van Klaveren (GrBvK)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
25 april 2014 - 27 mei 2014
De positie van cluster 1 en 2 leerlingen
Loes Ypma (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
4 februari 2014 - 19 maart 2014
Het bericht dat de Gülen beweging in Nederland minimaal 100 studiehuizen heeft
Sadet Karabulut (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
6 december 2013 - 31 januari 2014
De telsystematiek voor educatiebudgetten
Paul van Meenen (D66)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
20 november 2013 - 20 december 2013
Het bericht dat het aantal laaggeletterden snel stijgt
Steven van Weyenberg (D66), Paul van Meenen (D66)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
20 september 2013 - 28 oktober 2013
De besteding van achterstandsgelden in het onderwijs
Loes Ypma (PvdA)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
27 juni 2013 - 4 september 2013
Het idiote plan van een imam-opleiding op het Ibn Ghaldoun
Harm Beertema (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
12 juni 2013 - 4 juli 2013
Thuisonderwijs via geheime constructies
Jasper van Dijk (SP), Eric Smaling (SP)
Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
20 december 2012 - 5 februari 2013
Drugsgebruik in het speciaal onderwijs
Myrthe Hilkens (PvdA), Loes Ypma (PvdA)
17 september 2012 - 31 oktober 2012
Het bericht dat een schoolbestuur voor basis- en speciaal onderwijs een skybox bij FC Twente heeft
Tanja Jadnanansing (PvdA), Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
17 augustus 2012 - 12 september 2012
Gemeentelijke bezuinigingen op leerlingenvervoer
Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
17 augustus 2012 - 12 september 2012
Het bericht dat gemeenten massaal snijden in het budget voor leerlingenvervoer
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
17 juli 2012
Stichting Lezen & Schrijven
Boris van der Ham (D66)
17 juli 2012 - 24 augustus 2012
Het onveranderd hoge aantal laaggeletterden
Manja Smits (SP), Harry van Bommel (SP)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
10 mei 2012 - 13 juni 2012
De negatieve gevolgen van verplichte bijscholing en praktijktoetsen zoals vastgelegd in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)
Sander de Rouwe (CDA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
2 maart 2012 - 29 maart 2012
Voedingszorg voor kinderen met een chronische aandoening
Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
27 februari 2012 - 16 april 2012
Gesubsidieerde spookcursussen in Amsterdam
Johan Driessen (PVV)
Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)