Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

326 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
2 oktober 2019 - 13 november 2019
Het tekort aan netcapaciteit
Alexander Kops (PVV)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
15 oktober 2019 - 5 november 2019
De (on)toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een beperking
Vera Bergkamp (D66)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
19 juli 2019 - 22 oktober 2019
Aan Infrastructuur en Waterstaat gerelateerde kosten van allochtonen
Emiel van Dijk (PVV), Sietse Fritsma (PVV), Geert Wilders (PVV)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
20 september 2019 - 21 oktober 2019
Een spoortunnel naar Ameland
Gijs van Dijk (PvdA)
van Nieuwenhuizen Wijbenga

Alle
30 juni 2017 - 28 juli 2017
De verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven
Erik Ronnes (CDA), Martijn van Helvert (CDA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
23 juni 2017 - 17 juli 2017
De slechte staat van onderhoud van bruggen rond Rotterdam
Martijn van Helvert (CDA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
14 juni 2017 - 20 september 2017
Het bericht dat Kustpact over bebouwing leidt tot scherpe conflicten
Liesbeth van Tongeren (GL)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
12 juni 2017 - 7 juli 2017
Parkeren van vrachtwagens langs rijkswegen
Erik Ronnes (CDA), Martijn van Helvert (CDA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
9 juni 2017 - 26 juni 2017
Een inschattingsfout van Rijkswaterstaat bij de A58
Joba van den Berg-Jansen (CDA), Martijn van Helvert (CDA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
8 juni 2017 - 22 juni 2017
‘duidelijkheid omtrent de bestemming van de Spiegelwaal in Nijmegen‘.
Rob Jetten (D66)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
29 mei 2017 - 16 juni 2017
Nieuwe bruggen in de Afsluitdijk
Harry van der Molen (CDA), Martijn van Helvert (CDA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
29 mei 2017 - 16 juni 2017
Het bericht “Genoeg van Faalsluitdijk”
Barbara Visser (VVD), Aukje de Vries (VVD)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
15 mei 2017 - 23 mei 2017
Het bericht dat ‘Nederland minder nieuwe glasvezelverbindingen krijgt’
Jan Paternotte (D66)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
21 april 2017 - 21 juni 2017
Implementatie van het Nagoya protocol Protocol en de gevolgen daarvan voor Nederland
Martijn van Dam (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
13 april 2017 - 17 mei 2017
De opstelling van Rijkswaterstaat inzake de oeverbestorting in de Oosterschelde
Roelof Bisschop (SGP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
14 maart 2017 - 4 april 2017
Windenergie op zee en netwerken op zee
Michel Rog (CDA), Agnes Mulder (CDA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
14 maart 2017 - 10 mei 2017
De reikwijdte en de gevolgen van het kustpact voor Zeeland
Eric Smaling (SP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
6 maart 2017 - 31 maart 2017
Alternatief “Vaargeul Walvischstaart” voor de ontpoldering van de Hedwigepolder
Jacques Monasch (Monasch)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
2 maart 2017 - 20 maart 2017
Slamming door telecomcowboys
Remco Bosma (VVD)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
24 februari 2017 - 29 maart 2017
De onkostenvergoeding voor de plaatsing van hoogspanningsmasten
Yasemin Çegerek (PvdA), Henk Leenders (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
20 februari 2017 - 9 maart 2017
Cofinanciering van Overijssel in infrastructurele projecten
Malik Azmani (VVD), Han ten Broeke (VVD), Barbara Visser (VVD)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
17 februari 2017 - 24 februari 2017
Schadevergoeding door de kapotte stuw bij Grave
Jaco Geurts (CDA), Erik Ronnes (CDA), Martijn van Helvert (CDA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
16 februari 2017 - 9 maart 2017
De bijdragen van provincies aan infrastructuurprojecten
Pieter Omtzigt (CDA), Martijn van Helvert (CDA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
10 februari 2017 - 13 maart 2017
Werkbezoek aan de provincie Limburg d.d. 6 februari 2017
Betty de Boer (VVD), Chantal Nijkerken-de Haan (VVD), Barbara Visser (VVD)
Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA)