Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

2677 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
9 juni 2020 - 29 juni 2020
Het rapport Evaluatie stikstofberekeningen Lelystad Airport (advies 3456) van de Commissie voor de m.e.r. d.d. 31 maart 2020
Jan Paternotte (D66), Suzanne Kröger (GL), Eppo Bruins (CU)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU), Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
9 juni 2020 - 15 juni 2020
Het basisjaar van de CORSIA
Lammert van Raan (PvdD), Eppo Bruins (CU), Suzanne Kröger (GL), Jan Paternotte (D66)
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
9 juni 2020
Het bericht 'Zes locaties in beeld voor stookfabriek in Vierpolders'
Alexander Kops (PVV), Barry Madlener (PVV)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU), Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
4 juni 2020 - 24 juni 2020
Het bericht 'Thialf moet zonnepanelen uitzetten om verzekerd te blijven'
Tom van der Lee (GL)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
4 juni 2020
Het bericht dat landbouwgif gevonden wordt tot in het hart van natuurgebieden
Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
3 juni 2020 - 23 juni 2020
De Nederlandse kernwapentaak en de Duitse kernwapendiscussie
Lilianne Ploumen (PvdA), Sadet Karabulut (SP), Bram van Ojik (GL)
Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
3 juni 2020 - 17 juni 2020
Het bericht 'Het is onduidelijk en onzeker welke natuurgebieden baat hebben bij de stikstofaanpak'
Laura Bromet (GL)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
2 juni 2020
Het gebruik van data door middel van de Leefbaarheidseffectrapportage, bewonersparticipatie en de Omgevingswet
Jessica van Eijs (D66)
Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
2 juni 2020
Het bericht 'De aanpak van milieucriminaliteit dreigt vast te lopen'
Maarten Groothuizen (D66)
Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66), Ferdinand Grapperhaus (minister veiligheid en justitie) (CDA)
2 juni 2020 - 24 juni 2020
Het bericht 'Miljoenen slimme meters ongeschikt voor energietransitie'
Tom van der Lee (GL)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
29 mei 2020 - 2 juni 2020
De zeer korte termijn voor de internetconsultatie bij de Wet stikstofreductie en natuurverbetering
Roelof Bisschop (SGP)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
28 mei 2020 - 19 juni 2020
Het bericht dat het bellenscherm tegen plastic zwerfafval te duur zou zijn
van Esch
Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD), Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66)
27 mei 2020
Het bericht ‘Pimpelmezen gaan massaal dood, net nu ze ons van de jeukrups moeten verlossen’
Tjeerd de Groot (D66)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
25 mei 2020
Het verbeteren van de Nederlandse wolvenaanpak
Maurits von Martels (CDA)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
25 mei 2020 - 19 juni 2020
Het bericht ‘Ollongren wekte te hoge verwachtingen met aardgasvrije wijken’
Daniel Koerhuis (VVD)
Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
25 mei 2020
De ecologische ramp achter biomassa die uit Estland komt
Lammert van Raan (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD), Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
20 mei 2020 - 15 juni 2020
Het bericht 'Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, ‘overheid moet ingrijpen’'
René Peters (CDA), Maurits von Martels (CDA)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
19 mei 2020
Vleermuizen en vogels die slachtoffer worden van lijmbanden.
Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
19 mei 2020
Het bericht dat garnalenvissers meer mogen vissen in Natura-2000-gebieden
Maurits von Martels (CDA)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
18 mei 2020
Het bericht dat garnalenvissers veel meer mogen vissen in beschermde natuurgebieden
Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)