Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1550 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
3 december 2010 - 17 december 2010
Langer doorwerken in de zorg voor hetzelfde pensioen
Roos Vermeij (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
3 december 2010 - 7 januari 2011
De voorgenomen ontslagen bij De Vries Kozijnen in Gorredijk
Lutz Jacobi (PvdA), Mariëtte Hamer (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
25 november 2010 - 1 december 2010
De arbeidsomstandigheden in slachterijen
Roos Vermeij (PvdA)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
25 november 2010 - 20 december 2010
Een boete voor Pinkpop
Sabine Uitslag (CDA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
25 november 2010 - 21 december 2010
Terugvordering van Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)-budgetten
Mariëtte Hamer (PvdA)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
9 november 2010 - 29 november 2010
Een subsidieaanvraag van ABN Amro bij het Europees Globaliseringsfonds (EGF)
Harry van Bommel
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
9 november 2010 - 29 november 2010
Het bericht dat de gemeente Utrecht de scriptie "Een evaluatie van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) bij het jongerenloket" niet openbaar wilde hebben voor 2050
Léon de Jong (PVV)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
8 november 2010 - 25 november 2010
Het bericht dat het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen UWV parttimers zoekt die ontslagen postbodes vervangen
Sharon Gesthuizen (GL)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
4 november 2010 - 24 november 2010
De wervingscampagne van het Rijk terwijl grootschalige bezuinigingen en inkrimpingen op het ambtenarenapparaat zijn aangekondigd
Wassila Hachchi (D66)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 november 2010 - 26 november 2010
Gedwongen ontslagen bij de Belastingdienst
Pierre Heijnen (PvdA), Ed Groot (PvdA)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
2 november 2010 - 1 december 2010
Terugvordering van Wet Werk en Bijstand (WWB) budgetten door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Boris van der Ham (D66)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
2 november 2010 - 18 november 2010
Het door werkgevers onterecht gedeeltelijk ziekmelden van werknemers die terugkeren van ziekteverzuim
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
2 november 2010 - 30 november 2010
Over bijstorten in de pensioenpolis
Eddy van Hijum (CDA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
1 november 2010 - 17 november 2010
Het bericht dat vier op de tien jongeren onder de 24 jaar moelijk aan de bak komen
Jesse Klaver (GL)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
28 oktober 2010 - 15 november 2010
De arbeidsomstandigheden van arboartsen
Roos Vermeij (PvdA), Hans Spekman (PvdA)
Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
27 oktober 2010 - 12 november 2010
Over ex-landsambtenaren BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) die een deel van hun salaris later krijgen
Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
27 oktober 2010 - 16 november 2010
Tekortschietende fiscale stimulering leerwerkbedrijven bij kleine ondernemingen
Jesse Klaver (GL)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
21 oktober 2010 - 15 december 2010
Kinderarbeid bij de hazelnotenpluk in Turkije
Bruno Braakhuis (GL)
15 oktober 2010 - 25 oktober 2010
De stokkende vrouwenemancipatie in Nederland
Ineke van Gent (GL)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
15 oktober 2010 - 13 december 2010
Overtredingen van de Arbeidstijdenwet bij de brandweer Zuid-Limburg
Ronald van Raak