Kamervraag 2024Z09394

Juridische analyse(s) van het hoofdlijnenakkoord

Ingediend 30 mei 2024
Indieners Michiel van Nispen , Glimina Chakor (GL), Joost Sneller (D66)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z09394.html
  • Vraag 1
    Klopt het bericht dat ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een juridische analyse hebben gemaakt van het hoofdlijnenakkoord?1 Zo ja, kunt u deze analyse op zo kort mogelijke termijn met de Kamer delen op basis van artikel 68 Grondwet?
  • Vraag 2
    Kunt u juridische analyses van het hoofdlijnenakkoord die op andere ministeries zijn gemaakt ook met de Kamer delen?
  • Vraag 3
    Indien u niet bereid bent een van deze analyses met de Kamer te delen, kunt u dan gemotiveerd toelichten op grond waarvan u weigert deze documenten te delen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z09394
Volledige titel: Juridische analyse(s) van het hoofdlijnenakkoord