Kamervraag 2024Z09242

Het bericht 'Surveillance and interference: Israel’s covert war on the ICC exposed'

Ingediend 29 mei 2024
Indiener Jan Paternotte (D66)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z09242.html
1. +972 Magazine, 28 mei 2024, «Surveillance and interference: Israel’s covert war on the ICC exposed» (Surveillance and interference: Israel’s covert war on the ICC exposed (972mag.com))
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Surveillance and interference: Israel’s covert war on the ICC exposed»?1
 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op de conclusie van het onderzoek dat de Israëlische overheid en Israëlische veiligheidsfunctionarissen al bijna tien jaar betrokken zouden zijn bij een surveillanceoperatie gericht op het Internationaal Strafhof en Palestijnse mensenrechtenorganisaties, met als doel het dwarsbomen van onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden door Israël?
 • Vraag 3
  Hoe is het mogelijk dat vertrouwelijke gesprekken tussen de aanklager van het Strafhof en Palestijnse functionarissen zijn gemonitord en gedeeld met Israëlische inlichtingendiensten, zoals bevestigd door diplomatieke diensten die de aanklager hiervan op de hoogte hebben gesteld?
 • Vraag 4
  Herkent u het beeld dat de Mossad zou hebben geprobeerd voormalig aanklager Bensouda onder druk te zetten met informatie over haarzelf en haar familie zodat zij zou voldoen aan de wensen van de Israëlische regering? En herkent u het beeld dat onder andere e-mail en sms-berichten van de huidige aanklager Khan en zijn medewerkers zouden zijn onderschept?
 • Vraag 5
  Heeft u meerdere signalen van voormalig of huidig medewerkers van het Internationaal Strafhof of het Internationaal Gerechtshof dat zij vrezen voor hun persoonlijke veiligheid vanwege hun werk met betrekking tot Israël of Israëlische functionarissen?
 • Vraag 6
  Bent u het eens dat Nederland als gastland een speciale verantwoordelijkheid heeft in het beschermen van hoven en tribunalen en hun medewerkers tegen dreigingen van buitenaf?
 • Vraag 7
  Ben u daarnaast van mening dat Nederland ook een verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van individuen of maatschappelijke organisaties, zoals Palestijnse mensenrechtenorganisaties, die meewerken aan onderzoeken van het Strafhof?
 • Vraag 8
  Welke stappen heeft u ondernomen of gaat u ondernemen om deze veiligheid beter te borgen?
 • Vraag 9
  Bent u bereid een eigen, onafhankelijk onderzoek te laten doen naar deze beschuldigingen? Welke acties gaat u ondernemen als de beschuldigingen juist blijken te zijn?
 • Vraag 10
  Deelt u de mening dat dergelijke inmenging in lopende zaken een grove aanslag zou zijn op de internationale rechtsorde? Bent u bereid dit te bespreken met de Israëlische ambassadeur in Nederland en hem duidelijk te maken dat Nederland zulke inmenging niet accepteert?
 • Vraag 11
  Welke stappen heeft u al gezet of gaat u zetten om ondermijning in de toekomst te voorkomen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z09242
Volledige titel: Het bericht 'Surveillance and interference: Israel’s covert war on the ICC exposed'