Kamervraag 2024Z07897

Het artikel 'Politie beëindigt demonstratie pro-Palestijnse betogers op campus UvA'

Ingediend 8 mei 2024
Indieners Claire Martens-America (VVD), Ulysse Ellian (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z07897.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Politie beëindigt demonstratie pro-Palestijnse betogers op campus UvA»?1
 • Vraag 2
  Heeft u kennisgenomen van de pro-Palestijnse demonstratie op de campus van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waarbij een protestkamp is opgezet, grote barricades zijn opgeworpen en waarbij journalisten verhinderd werden hun werk te doen?
 • Vraag 3
  Is er in aanloop naar, en gedurende de demonstratie contact geweest met de UvA? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daar besproken?
 • Vraag 4
  Bent u het ermee eens dat dit soort demonstraties met intimiderende en antisemitische leuzen onacceptabel zijn en kunt u dit in niet misverstane woorden communiceren naar deze demonstranten?
 • Vraag 5
  Bent u het ermee eens dat dit incident zeer intimiderend is voor Joodse studenten? Zo nee, waarom niet? En zo ja, wat bent u van plan hiertegen te doen?
 • Vraag 6
  Wat gaat u doen om te voorkomen dat nieuwe protestkampen worden opgeworpen?
 • Vraag 7
  Verwacht u op dit moment toekomstige demonstraties op onderwijsinstellingen?
 • Vraag 8
  Onderhoudt u op dit moment contact met de UvA om toekomstige incidenten te voorkomen?
 • Vraag 9
  Heeft u kennisgenomen dat de UvA zelf een lijst heeft gepubliceerd wat betreft hun samenwerking met Israëlische organisaties en wetenschappers?2
 • Vraag 10
  Bent u het ermee eens dat dit zeer onwenselijk is en hoe reflecteert u hierop als Minister van OCW?
 • Vraag 11
  Heeft u kennisgenomen van het artikel dat een mailinglijst is aangedragen als oplossing om Joodse studenten te waarschuwen bij onveiligheid?3
 • Vraag 12
  Bent u het ermee eens dat het waarschuwen van Joodse studenten nooit het ingrijpen en sanctioneren van strafbaar gedrag kan vervangen?
 • Vraag 13
  Kunt u de veiligheid van alle studenten, dus ook Joodse studenten, nog garanderen op Nederlandse universiteiten? Zo nee, wat doet u hieraan?
 • Vraag 14
  Bent u het ermee eens dat journalisten altijd ongestoord hun werk moeten kunnen doen en dat bescherming van persveiligheid zeer belangrijk is en wat kunt u er concreet aan doen om het verhinderen van het werk van journalisten bij toekomstige demonstraties te voorkomen?
 • Vraag 15
  Kunt u de vragen los van elkaar beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z07897
Volledige titel: Het artikel 'Politie beëindigt demonstratie pro-Palestijnse betogers op campus UvA'