Kamervraag 2024Z07794

Het artikel 'Defensie stuurt special forces voor hun gezondheid op cursus sjamanistisch ademhalen'

Ingediend 3 mei 2024
Indiener Gijs Tuinman (BBB)
Onderwerpen bestuur defensie internationaal parlement
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z07794.html
1. Follow the Money, 2 mei 2024, «Defensie stuurt special forces voor hun gezondheid op cursus sjamanistisch ademhalen» (Defensie stuurt special forces voor hun gezondheid op cursus sjamanistisch ademhalen – Follow the Money – Platform voor onderzoeksjournalistiek (ftm.nl))
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Defensie stuurt special forces voor hun gezondheid op cursus sjamanistisch ademhalen»?1
 • Vraag 2
  Welke behoefte vulde het programma BaseQamp in voor medewerkers en veteranen van het Ministerie van Defensie?
 • Vraag 3
  Kunt u de doelstellingen formuleren om BaseQamp te faciliteren en van subsidie te voorzien met de bijbehorende (beleids)documenten, waaronder de subsidieaanvraag en afhandeling?
 • Vraag 4
  Welke overwegingen liggen er achter het besluit om BaseQamp tot nader order te pauzeren?
 • Vraag 5
  Zijn er vergelijkbare programma’s zoals BaseQamp op dit moment in gebruik, gepauzeerd of in opstart? Zo ja, wilt u die benoemen met een korte beschrijving?
 • Vraag 6
  Op welke wijze is BaseQamp door Defensie gefinancierd en kunt u daarbij ingaan op de rol die het «transitieteam» daarin heeft gespeeld?
 • Vraag 7
  Hoe past BaseQamp in de grotere HR-transitie van Defensie?
 • Vraag 8
  In het artikel komt naar voren dat BaseQamp wel degelijk een behoefte invult voor actief dienende militairen en veteranen naast de staande therapieën, behandelingen en initiatieven; onderschrijft u die behoefte en hoe denkt u daar als werkgever een rol in te kunnen spelen?
 • Vraag 9
  In hoeverre heeft de lange wachtlijst voor veteranenzorg en psychische zorg voor trauma’s te maken met de populariteit en de behoefte van militairen en postactieven om aan psychisch herstel en weerbaarheid te werken?
 • Vraag 10
  Waarom geeft Defensie geregeld ruimte en podium aan coaches en trainers uit het alternatieve circuit, wat goed zichtbaar is op de activiteitenkalender op de intranetpagina van Defensie?
 • Vraag 11
  Kunt u de evaluatieresultaten toelichten met betrekking tot programma’s, trainingen en workshops uit het alternatieve circuit die Defensie faciliteert?
 • Vraag 12
  Kunt u aangeven op welke wijze Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI) betrokken is bij BaseQamp?
 • Vraag 13
  Welke resultaten boekt het team Duurzaam Gezond Inzetbaar, dat de militair en burger helpt om op een duurzame en gezonde manier inzetbaar te blijven, en op welke wijze evalueert u dit programma?
 • Vraag 14
  Vindt u het bezwaarlijk dat BaseQamp en vergelijkbare programma’s gebruikmaken van ervaringsdeskundigen, veelal zonder accreditaties en wetenschappelijke onderbouwing?
 • Vraag 15
  Welke rol moeten ervaringsdeskundigen in de militaire wereld volgens u binnen Defensie vervullen om te voldoen aan een prettige en effectieve werksfeer?
 • Vraag 16
  Bent u niet bang dat vernieuwing en innovatie vanaf de werkvloer een knauw heeft gekregen aangezien BaseQamp nu op non-actief staat, gezien het feit dat BaseQamp staat voor vernieuwing en innovatie vanaf de werkvloer en een daadwerkelijke behoefte invult, gezien de populariteit en de rol die het vervulde in de HR-transitie?
 • Vraag 17
  Welke ervaringen met soortgelijke initiatieven als BaseQamp ziet u bij andere krijgsmachten binnen bijvoorbeeld de NAVO?
 • Vraag 18
  Waarom heeft u gekozen voor de financiering van BaseQamp binnen de HR-transitie en het transitieteam en niet via de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg?
 • Vraag 19
  Kunt u uitleggen op welke wijze BaseQamp en aanverwante initiatieven passen in de zorgplicht voor veteranen, voortkomend uit de Nederlandse Veteranenwet?
 • Vraag 20
  Doet de Inspectie Militaire Gezondheidszorg onderzoek naar BaseQamp of de inzet van ervaringsdeskundigen bij revalidatie, psychische- of traumagerelateerde zorg of initiatieven voor actief dienende militairen, postactieven en veteranen? Zo ja, wat zijn de signalen die ze onderzoeken?
 • Vraag 21
  Kan de Kamer voor het notaoverleg Veteranen inzage krijgen in deze uitkomsten?
 • Vraag 22
  Kunt u de vragen een voor een beantwoorden en de week voor het notaoverleg Veteranen op 24 juni 2024 naar de Kamer sturen?
 • Mededeling - 30 mei 2024

  Op 3 mei 2024 zijn schriftelijke vragen gesteld door het lid Tuinman (BBB) over het artikel «Defensie stuurt special forces voor hun gezondheid op cursus sjamanistisch ademhalen». Zowel de Inspectie Militaire Gezondheidszorg als de Inspectie Veiligheid Defensie hebben onderzoek verricht naar het programma BaseQamp, waaraan in dit artikel wordt gerefereerd. De onderzoeksresultaten zijn op 14 mei aangeboden aan de plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten. Defensie acht het van belang eerst de resultaten van dit onderzoek te bestuderen. Uw Kamer ontvangt daarom zo spoedig mogelijk en in elk geval voorafgaand aan het notaoverleg Veteranen op 24 juni, de antwoorden op de vragen. De Kamervragen betreffende hetzelfde onderwerp van lid Nordkamp (GroenLinks-PvdA), ingediend op 22 mei 2024 (Kamerstuk 2024Z08730), beogen we binnen de termijn van drie weken te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z07794
Volledige titel: Het artikel 'Defensie stuurt special forces voor hun gezondheid op cursus sjamanistisch ademhalen'