Kamervraag 2024Z07363

Terugbetaling TEK

Ingediend 24 april 2024
Indiener Henk Vermeer (BBB)
Onderwerpen bestuur energie natuur en milieu parlement
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z07363.html
 • Vraag 1
  Bent u van mening dat de juiste verwachtingen zijn geschept, nu blijkt dat aanvragers een zeer groot deel van het voorschot terug moeten betalen (terwijl dit slechts 35% van het voorschot bedroeg)?
 • Vraag 2
  Zijn bestuurders van sportverenigingen (vrijwilligers) voldoende gewaarschuwd over de mate waarin het bedrag naar benden bijgesteld zou worden?
 • Vraag 3
  Hoe kunt u in de toekomst subsidieregelingen aanpassen, zodat deze betrouwbaar en voldoende begrijpelijk zijn voor vrijwilligersorganisaties?
 • Vraag 4
  Wat gaat u doen om sportverenigingen te ondersteunen nu blijkt dat de energierekening ook de komende jaren hoog blijft? Is Minister bereid om samen met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te kijken naar structurele oplossingen voor sportverenigingen om hun energielasten te verlagen?
 • Vraag 5
  Bent u bereid om in gesprek te gaan om samen met de sportsector te zoeken naar passende oplossingen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z07363
Volledige titel: Terugbetaling TEK