Kamervraag 2024Z06870

Het bericht dat Corendon Russische toeristen naar de zon blijft vliegen

Ingediend 18 april 2024
Indiener Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z06870.html
1. NRC, 16 april 2024, «Reisorganisatie Corendon blijft Russische toeristen naar de zon vliegen» (Reisorganisatie Corendon blijft Russische toeristen naar de zon vliegen – NRC)
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het NRC artikel «Reisorganisatie Corendon blijft Russische toeristen naar de zon vliegen»1?
 • Vraag 2
  Klopt het dat er sancties van kracht zijn die het Europese luchtvaartmaatschappijen verbieden om het Russische luchtruim binnen te vliegen? Vallen deze vluchten onder deze sancties? Zo ja, hoe konden deze vluchten dan toch gepland worden? Zo nee, waarom niet en wat kan eraan gedaan worden zodat deze er wel onder vallen?
 • Vraag 3
  Bent u het eens dat het onwenselijk is dat het Nederlands-Turkse Corendon deze zomer Russische toeristen bedient met goedkope vluchten naar Turkije terwijl Rusland dagelijks dodelijke aanvallen in Oekraïne uitvoert?
 • Vraag 4
  Wat is de geschatte winst van deze vluchten voor Corendon in de zomer van 2024?
 • Vraag 5
  Bent u bereid aanvullende maatregelen te nemen om bedrijven die ondanks de vernietigende oorlog in Oekraïne winst blijven maken door bedrijvigheid in en handel met Rusland hiervan te weerhouden?
 • Vraag 6
  Bent u bereid een onderzoek te starten naar Nederlandse bedrijven die nog steeds winst maken door bedrijvigheid in en handel met Rusland?
 • Vraag 7
  Gaat u in gesprek met Corendon om opheldering te vragen en erop aan te dringen dat deze vluchten niet doorgaan?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z06870
Volledige titel: Het bericht dat Corendon Russische toeristen naar de zon blijft vliegen