Kamervraag 2024Z05302

De onbereikbaarheid van provinciewebsites als gevolg van DDoS-aanvallen

Ingediend 28 maart 2024
Indiener Barbara Kathmann (PvdA)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z05302.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Cyberaanval legt websites van meerdere provincies plat»?1
 • Vraag 2
  Kunt u informatie verschaffen over wat de reden was van de onbereikbaarheid van de provinciewebsites? Betreft het bijvoorbeeld een technische storing of een cyberaanval? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven of de attributie aan Russische hackers die in sommige media wordt gedaan klopt? Zo ja, waarom wel? Over welke aanwijzingen beschikt u? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Wat zijn voor particulieren en bedrijven de gevolgen geweest van de onbereikbaarheid van de provinciewebsites?
 • Vraag 5
  Heeft de dienstverlening van de getroffen provincies door de onbereikbaarheid van de websites geleden? Zo ja, wat waren de gevolgen daarvan?
 • Vraag 6
  Is er een overheidsbrede richtlijn voor overheden over hoe om te gaan met de mogelijke negatieve gevolgen voor particulieren en bedrijven door de onbereikbaarheid van overheidswebsites als gevolg van een cyberaanval? Zo ja, wordt deze richtlijn door alle provincies gevolgd?
 • Vraag 7
  Indien deze richtlijn niet bestaat: kunt u een dergelijke richtlijn laten opstellen? Zo ja, wanneer denkt u een dergelijke richtlijn gereed te hebben? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Kunt u aangeven hoe vaak overheidswebsites te maken krijgen met DDoS-aanvallen? Hoe vaak worden DDoS-aanvallen succesvol afgeslagen en hoe vaak slagen deze? Wat is de gemiddelde downtime als gevolg van DDoS-aanvallen op overheidswebsites? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 9
  Bent u bekend met de Anti-DDoS-coalitie?2
 • Vraag 10
  Maken de rijksoverheid en provincies gebruik van de kennis van deze coalitie om DDoS-aanvallen op hun websites af te slaan? Indien nee, welke niet en waarom niet?
 • Vraag 11
  Bent u van zins om de provincies te wijzen op het bestaan van de Anti-DDoS-coalitie om de impact van mogelijke toekomstige DDoS-aanvallen te verkleinen? Indien nee, waarom niet?
 • Vraag 12
  Kunt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z05302
Volledige titel: De onbereikbaarheid van provinciewebsites als gevolg van DDoS-aanvallen