Kamervraag 2024Z05216

Het verlagen van de NHG-premie.

Ingediend 27 maart 2024
Indieners Teun van Dijck (PVV), Barry Madlener (PVV)
Onderwerpen huisvesting organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z05216.html
 • Vraag 1
  Deelt u de mening dat de NHG-premie voor starters zo laag mogelijk moet zijn? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het garantievermogen van de NHG hoger is dan noodzakelijk? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Bent u bereid om de afdracht van de NHG aan het Rijk te verlagen of volledig te schrappen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Zou de NHG-premie per 1 januari 2025 omlaag kunnen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  De NHG staat voor een toegankelijke koopwoningmarkt voor kwetsbare groepen en consumenten; bent u bereid om te onderzoeken hoe NHG het opgebouwde garantievermogen actiever kan inzetten om deze maatschappelijke doelstelling dichterbij te brengen? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z05216
Volledige titel: Het verlagen van de NHG-premie.