Kamervraag 2024Z04387

 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Politiebond vreest «braindrain» door leegloop bij recherche»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat het capaciteitsprobleem bij de recherche nog groter is dan binnen de reguliere dienst?
 • Vraag 3
  Klopt het dat er daardoor op grote schaal onderzoeken niet kunnen worden opgepakt?
 • Vraag 4
  Hoeveel opleidingsplekken rechercheur/recherchemodules zijn er jaarlijks op de Politieacademies?
 • Vraag 5
  Hoeveel opgeleide rechercheurs stromen er jaarlijks uit?
 • Vraag 6
  Welke mogelijkheden zijn er voor zij-instromers; welk traject dienen zij te doorlopen?
 • Vraag 7
  Wat gaat u eraan doen om dit capaciteitsprobleem bij de recherche op korte- en langere termijn op te lossen?
 • Mededeling - 5 april 2024

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Aardema (PVV), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de leegloop bij de recherche (ingezonden 15 maart 2024) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z04387
Volledige titel: De leegloop bij de recherche