Kamervraag 2024Z02173

  • Vraag 1
    Is Nederland verplicht de zogenaamde «duurzaamheidsdoelen» (SDGs) van de Verenigde Naties, die in 2015 door Nederland werden geratificeerd/geadopteerd, ook te halen in 2030 en indien dit het geval is betreft dit een inspannings- of een resultaatsverplichting?

    De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDG’s) zijn door alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen in een resolutie van de Algemene Vergadering van de VN genaamd Transforming Our World: the Agenda 2030 for Sustainable Development.1
    Een dergelijke resolutie van de Algemene Vergadering van de VN is een politiek commitment. Deze is niet juridisch bindend en er vloeien derhalve geen juridische verplichtingen uit voort.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z02173
Volledige titel: Duurzaamheidsdoelen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20232024-1050
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over de SDG’s.