Kamervraag 2024Z02055

Uitspraken van president Poetin waarin hij luidkeels en openlijk “filosofeert over een invasie van EU-landen”

Ingediend 8 februari 2024
Beantwoord 4 maart 2024 (na 25 dagen)
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Beantwoord door Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen defensie europese zaken internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2024Z02055.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20232024-1149.html
1. X, 6 februari 2024 (Laurens Dassen op X: «Voorstel aangenomen! ✓» Poetin filosofeert luidkeels over een invasie van EU-landen. We moeten ons voorbereiden op dit worst-case scenario–militair, economisch en maatschappelijk. Het kabinet gaat nu op voorstel van #Volt aan de slag met een strategie)
 • Vraag 1
  Bent u wellicht bekend met een of meer uitspraken van president Poetin waarin hij luidkeels en openlijk «filosofeert over een invasie van EU-landen»?1

  Ik vermoed dat u hierbij doelt op het eerder geplaatste bericht van het lid Dassen op sociale media. Het is niet mijn rol om het bericht van het lid Dassen te duiden. Voor wat betreft de dreiging van een invasie kan ik antwoorden dat de illegale Russische invasie van Oekraïne heeft laten zien dat Poetin er niet voor terugdeinst om een soeverein land binnen te vallen en daarbij bruut geweld te gebruiken. Het kabinet kan niet uitsluiten dat de Russische agressie zich op zeker moment ook fysiek tegen andere landen richt.

 • Vraag 2
  Indien dit het geval is, kunt u de Kamer de exacte citaten hiervan doen toekomen inclusief bronverwijzing zodat de Kamer kan nagaan waar en wanneer precies president Poetin een dergelijk ongekend dreigement gericht tegen (onder andere) Nederland zou hebben geuit?

  Zie het antwoord op vraag 1.

 • Vraag 3
  Kunt u deze vraag binnen drie weken beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2024Z02055
Volledige titel: Uitspraken van president Poetin waarin hij luidkeels en openlijk “filosofeert over een invasie van EU-landen”
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20232024-1149
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over uitspraken van president Poetin waarin hij luidkeels en openlijk “filosofeert over een invasie van EU-landen”