Kamervraag 2023Z15242

Het artikel ‘Wat weegt zwaarder: demonstratierecht of leerplicht? ‘Niet de bedoeling iedere vrijdag vrij te geven’ en het artikel ‘Wegblijven van school om deel te nemen aan klimaatactie? Zo gaan scholen ermee om: ‘Moet geen ‘funuitje’ zijn’

Ingediend 14 september 2023
Indiener Joost Eerdmans (EénNL)
Onderwerpen burgerlijk recht onderwijs en wetenschap organisatie en beleid recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z15242.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Wat weegt zwaarder: demonstratierecht of leerplicht? «Niet de bedoeling iedere vrijdag vrij te geven»»1 en het artikel «Wegblijven van school om deel te nemen aan klimaatactie? Zo gaan scholen ermee om: «Moet geen «funuitje» zijn»»?2
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven in hoeverre het geoorloofd zou zijn wanneer leerlingen «spijbelen» om te demonstreren voor een ander ideaal, bijvoorbeeld tegen het falende asielbeleid of de dalende koopkracht?
 • Vraag 3
  Het officiële standpunt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was en is: leerplicht gaat voor demonstratierecht; in hoeverre vindt u het een probleem dat minderjarige leerlingen mogen spijbelen van school terwijl dit indruist tegen de leerplicht?
 • Vraag 4
  Op welke manier bent u voornemens op treden tegen scholen als het Kandinsky College die deze richtlijn van het ministerie niet naleven?
 • Vraag 5
  De Rijksoverheid geeft aan dat openbaar onderwijs niet uitgaat van een godsdienst of levensovertuiging3; in hoeverre vindt u dat de neutraliteit van het onderwijs in het geding komt wanneer een rector van een school aangeeft «als school sympathie te hebben voor de doelstelling van de manifestatie: een beter en duurzamer klimaatbeleid»?
 • Vraag 6
  In hoeverre ondermijnt het actief organiseren om naar een demonstratie te gaan, zoals het Kandinsky College in Nijmegen doet met een voorlichtingsbijeenkomst over de klimaatdemonstratie, de leerplicht?
 • Vraag 7
  Wat gebeurt er met leerlingen die een toets missen omdat ze toestemming van school hebben gekregen om te demonstreren?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z15242
Volledige titel: Het artikel ‘Wat weegt zwaarder: demonstratierecht of leerplicht? ‘Niet de bedoeling iedere vrijdag vrij te geven’ en het artikel ‘Wegblijven van school om deel te nemen aan klimaatactie? Zo gaan scholen ermee om: ‘Moet geen ‘funuitje’ zijn’