Kamervraag 2023Z12563

De beantwoording over het bericht dat Amsterdam autoroutes dwars door de stad wil afsluiten

Ingediend 3 juli 2023
Beantwoord 16 augustus 2023 (na 44 dagen)
Indiener Daniel Koerhuis (VVD)
Beantwoord door Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen bestuur gemeenten verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z12563.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-3359.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich uw beantwoording op de schriftelijke vragen over het bericht «Amsterdam wil autoroutes dwars door de stad schrappen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat u in uw beantwoording heeft gezegd dat Rijkswaterstaat zitting heeft in de escalatielijn van de pilot «knip» Weesperstraat en dat Rijkswaterstaat het mandaat heeft om in te grijpen in de uitvoering van de pilot als de verkeerssituatie hier aanleiding toe geeft?

  Ja.

 • Vraag 3
  Wat zijn voor u aanleidingen om in te grijpen in de uitvoering van de pilot?

  Ik begrijp dat Amsterdam in deze pilot maatregelen onderzoekt die de leefbaarheid in de stad verbeteren. Mijn belang is dat deze pilot de doorstroming op de Ring niet hindert.

 • Vraag 4
  Klopt het dat de Amsterdamse wethouder in het debat «knip» Weesperstraat heeft gezegd dat het beeld niet moet ontstaan dat u heel erg kan ingrijpen en dat de Weesperstraat een echte Amsterdamse weg is (ingebracht 28 juni 2023)?

  Het is aan de wethouder van Amsterdam om te bevestigen of zij dit op deze wijze heeft gezegd.

 • Vraag 5
  Hoe kan het dat de Amsterdamse wethouder een ander beeld in het debat schetst over uw mandaat om in te grijpen in de uitvoering van de pilot dan u in uw beantwoording?

  Ik meen dat de wethouder hetzelfde beeld heeft als ik over de samenwerking in deze pilot. Zoals eerder aan de Kamer aangegeven2 op 3 mei jl., is met Amsterdam afgesproken dat Rijkswaterstaat kan eisen dat Amsterdam tijdelijk slagbomen op de Weesperstraat openstelt als er files op de A10 ontstaan als gevolg van de pilot. Indien dit het geval is, dan kan de pilot worden voortgezet als de drukte op de A10 is opgelost.
  Als zou blijken dat Rijkswaterstaat regelmatig moet eisen dat Amsterdam de slagbomen opent, dan ga ik in gesprek met de wethouder over het aanpassen van de pilot of beëindigen van de pilot. Als Minister heb ik niet het mandaat om de pilot te beëindigen; dat mandaat ligt bij de wethouder van Amsterdam. Tot nu toe heeft die situatie zich niet voorgedaan.

 • Vraag 6
  Kunt u de escalatielijn van de pilot, waarin Rijkswaterstaat zitting heeft, toelichten en specifiek onder welke voorwaarden Rijkswaterstaat kan ingrijpen in de uitvoering van de pilot?

  Zie antwoord op vraag 5.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z12563
Volledige titel: De beantwoording over het bericht dat Amsterdam autoroutes dwars door de stad wil afsluiten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-3359
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over de beantwoording over het bericht dat Amsterdam autoroutes dwars door de stad wil afsluiten