Kamervraag 2023Z10966

De rol van de MIVD bij het onderzoek naar de vernieling van de Nordstream-pijpleidingen.

Ingediend 15 juni 2023
Beantwoord 6 juli 2023 (na 21 dagen)
Indiener Frank Futselaar (SP)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (minister defensie) (D66)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z10966.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-3163.html
 • Vraag 1
  Is het waar dat de Nederlandse regering kennis had van een plan om de Nordstream-pijpleidingen te saboteren? Zo nee, wat zijn dan de feiten?1

  Over de inlichtingen, bronnen, werkwijze en samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten van de MIVD worden in het openbaar geen uitspraken gedaan. Uw Kamer wordt over deze onderwerpen via de geëigende kanalen geïnformeerd.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de Nederlandse regering via een van de diensten de Amerikaanse regering, in casu de inlichtingendienst CIA, inlichtte over de verworven informatie? Zo ja, wanneer was dat precies?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Bent u op de hoogte gebracht van de bevindingen van de MIVD en heeft u de ontwikkelingen van de inlichtingendiensten ook besproken met uw Oekraïense collega? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was het antwoord?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Is de MIVD op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die daarna door de CIA in gang zijn gezet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Heeft de MIVD of de AIVD een permanente werkrelatie met relevante Oekraïense inlichtingendiensten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het bericht over de op handen zijnde sabotage en het latere bericht over de daadwerkelijke ontploffing onderwerp van gesprek geweest met Oekraïense collega’s?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 6
  Zijn deze zaken ooit geagendeerd geweest in de parlementaire commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 7
  Bent u bereid de Kamer vertrouwelijk in te lichten?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 8
  Kunt u aangeven wanneer de onderzoeksrapporten van Zweden, Duitsland en Denemarken naar de vernieling van de Nordstream-pijpleidingen worden gepresenteerd? Gaat het om drie afzonderlijke rapporten of zullen zij worden samengevoegd?2

  Het is niet bekend wanneer en in welke vorm de genoemde onderzoeksrapporten van Zweden, Duitsland en Denemarken worden gepresenteerd.

 • Vraag 9
  Deelt u de opvatting dat dit nieuws schadelijk is voor het draagvlak voor het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Het partnerschap van Oekraïne met de NAVO bevordert de veiligheid en stabiliteit op het Europees continent. Het opendeur beleid van de NAVO geldt onverkort. Oekraïne is lid van de Euro-Atlantische familie. Het kabinet zet zich in om Oekraïne via versterking van de politieke dialoog en praktische militaire samenwerking te ondersteunen om aan de standaarden van het lidmaatschap te voldoen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z10966
Volledige titel: De rol van de MIVD bij het onderzoek naar de vernieling van de Nordstream-pijpleidingen.
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-3163
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Futselaar over ‘de rol van de MIVD bij het onderzoek naar de vernieling van de Nordstream pijpleidingen’