Kamervraag 2023Z06283

Het ratificeren van het facultatief protocol bij het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking

Ingediend 7 april 2023
Beantwoord 18 april 2023 (na 11 dagen)
Indieners Lucille Werner (CDA), Sylvana Simons (BIJ1), Maarten Hijink (SP), Mohammed Mohandis (PvdA), Lisa Westerveld (GL)
Beantwoord door Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z06283.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-2321.html
 • Vraag 1
  Kunt u zich de toezegging herinneren dat u voor het einde van het eerste kwartaal uitsluitsel zou geven over het ratificeren van het facultatief protocol van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking?

  Ja. Zoals ik in het plenair debat over de implementatie van het VN-verdrag op 22 december 2022 heb aangegeven, vind ik dit een belangrijk onderwerp. Mijn inzet is er dan ook op gericht om spoedig tot een kabinetsbesluit te komen. Ik ben hierop dit moment volop over in gesprek met mijn collega’s in het kabinet.

 • Vraag 2
  Kunt u binnen één week duidelijkheid verschaffen over de ratificatie van het VN-protocol?

  De besluitvorming vraagt tijd, omdat naar aanleiding van de ontvangen voorlichting van de Raad van State1 zowel naar het facultatief protocol bij het VN-verdrag, het 3e protocol bij het IVRK als het protocol bij het IVESCR wordt gekeken. Hierdoor is brede afstemming met mijn ambtscollega’s in het kabinet, die voor deze verdragen en het vraagstuk rond deze facultatieve protocollen (mede) verantwoordelijkheid dragen, nodig.
  Het spoedig afronden van de besluitvorming binnen het kabinet zie ik als één van mijn prioriteiten. Mijn inzet is erop gericht om u uiterlijk medio mei 2023 het kabinetsbesluit te doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z06283
Volledige titel: Het ratificeren van het facultatief protocol bij het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-2321
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Westerveld, Hijink, Mohandis, Werner en Sylvana Simons over het ratificeren van het facultatief protocol bij het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking