Kamervraag 2023Z02347

Wapens uit Estland die via een Nederlands bedrijf aan Oekraïne zijn geleverd

Ingediend 10 februari 2023
Beantwoord 28 maart 2023 (na 46 dagen)
Indiener Jasper van Dijk
Beantwoord door Liesje Schreinemacher (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (VVD), Kajsa Ollongren (minister defensie) (D66)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z02347.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-2041.html
 • Vraag 1
  Is het juist dat het Nederlandse bedrijf ARLE antitankraketten uit Estland in 2022 aan Oekraïne heeft geleverd? Kunt u achterhalen om hoeveel stuks het daadwerkelijk is gegaan?

  Over individuele gevallen doet het kabinet geen uitspraken.

 • Vraag 2
  Zo nee, is het juist dat indien ARLE deze wapens niet aan Oekraïne heeft geleverd, dat zij via een derde partij in Oekraïne terecht zijn gekomen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Is het juist dat een Tsjechisch bedrijf de wapens leverde? Kunt u bevestigen dat het Excalibur International dan wel Excalibur Army was dat de antitankraketten aan Oekraïne leverde?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Is het juist dat deze wapens uit Estland afkomstig zijn of hebt u kunnen vaststellen wat de rol van het Estse bedrijf is?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Is het juist dat deze overeenkomst niet bij Nederlandse instanties is geregistreerd in het kader van import, doorvoer of export? Zo ja, bij wie is dit geregistreerd?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 6
  Is u bekend hoeveel winst is gemaakt met de verkoop van wapens via Estland via Nederland eventueel via Tsjechië naar Oekraïne?1

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 7
  Wat is uw oordeel over de winstmarges die volgens het artikel zijn gemaakt?

  Het is waarschijnlijk dat de huidige grote vraag naar wapens een prijsopdrijvend effect heeft. Dit kan ertoe leiden dat er bij handel in wapens hoge winstmarges worden behaald. Het kabinet handelt bij de aanschaf van wapens zorgvuldig. Het kabinet geeft geen verder oordeel over de winstmarges die in het NRC artikel worden beschreven.

 • Vraag 8
  Is het juist dat de douanes van Estland en Nederland niet bekend zijn met deze deal?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 9
  Is het juist dat Defensie in het verleden heeft samengewerkt met ARLE? Zo ja om welke zaken ging het daarbij?

  Het is juist dat Defensie heeft samengewerkt met ARLE en Defensie doet dat nog steeds. ARLE heeft onder andere helderheidsversterkers met bijbehorende gevechtshelm-montagemiddelen, trainingsgeweren (MCX-upper-receiver voor verfpatronen) met bijbehorende verfmunitie en wapentoebehoren zoals holsters en geluidsdempers geleverd.»

 • Vraag 10
  Klopt het dat Nederlandse douanerechercheurs inmiddels onderzoek naar deze zaak hebben gedaan? Zo ja, wat is het resultaat van dit onderzoek?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 11
  Hoe gaat u de schimmige wapenhandel – zoals beschreven in het artikel – in de toekomst voorkomen? Bent u bereid een notitie te maken met voorstellen?

  Voor alle uitvoer en doorvoer van militaire goederen en voor tussenhandel diensten voor militaire goederen moet een vergunning worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt getoetst aan het geldende wapenexportcontrolebeleid. In strijd handelen met de geldende wet- en regelgeving is strafbaar. Het kabinet ziet in het NRC-artikel geen aanleiding om dit beleid aan te passen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z02347
Volledige titel: Wapens uit Estland die via een Nederlands bedrijf aan Oekraïne zijn geleverd
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-2041
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over wapens uit Estland die via een Nederlands bedrijf aan Oekraïne zouden zijn geleverd