Kamervraag 2023Z01923

De bewering dat “Oekraïne de facto een lid van de NAVO is”

Ingediend 6 februari 2023
Beantwoord 27 februari 2023 (na 21 dagen)
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (minister defensie) (D66)
Onderwerpen defensie internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z01923.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-1715.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de bewering van uw Oekraïense collega dat «Oekraïne de facto een lid van de NAVO is»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u het met deze bewering eens? Zo nee, waarom niet?

  Oekraïne is geen lid van de NAVO en kan pas lid worden van de NAVO wanneer een lidmaatschapsvraag is goedgekeurd door alle NAVO-bondgenoten.

 • Vraag 3
  Mochten er bijvoorbeeld via de Rotterdamse of Vlissingse haven tanks of ander oorlogsmaterieel naar Oekraïne worden getransporteerd, is Rusland volgens u dan gerechtigd onder het internationaal (of oorlogs)recht dit oorlogsmateriaal op Nederlands grondgebied aan te vallen?2

  Nederland is geen partij bij het gewapende conflict dat Rusland is gestart tegen Oekraïne. Het internationaal recht biedt geen enkele rechtvaardiging voor een Russische aanval op Nederlands grondgebied. Ook niet als militair materieel bestemd voor Oekraïne op Nederlands grondgebied aanwezig is.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z01923
Volledige titel: De bewering dat “Oekraïne de facto een lid van de NAVO is”
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-1715
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over de bewering dat “Oekraïne de facto een lid van de NAVO is”