Kamervraag 2023Z00699

Het bericht 'Radioloog.nu bindt strijd aan met wervingsbureaus vanwege ‘absurd’ hoge marges'

Ingediend 20 januari 2023
Indiener Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2023Z00699.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Radioloog.nu bindt strijd aan met wervingsbureaus vanwege «absurd» hoge marges»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat er een einde moet komen aan de torenhoge marges en transferkosten van medische wervingsbureau’s en intermediairs? Zo ja, hoe gaat u dat bewerkstelligen?
 • Vraag 3
  Wat vindt u een schappelijke marge voor bemiddeling door een wervingsbureau of intermediair?
 • Vraag 4
  Wat zijn de (geschatte) kosten als gevolg van het inzetten van een wervingsbureau of intermediairs?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat dit graaien uit de zorgruif nu eens moet stoppen? Zo ja, welke stappen gaat u zetten om dit gegraai te stoppen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2023Z00699
Volledige titel: Het bericht 'Radioloog.nu bindt strijd aan met wervingsbureaus vanwege ‘absurd’ hoge marges'