Kamervraag 2022Z25568

Het Deloitte-onderzoek naar de mondkapjesdeal

Ingediend 19 december 2022
Beantwoord 20 december 2022 (na 1 dagen)
Indiener Fleur Agema (PVV)
Beantwoord door Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z25568.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-1103.html
1. Deloitte, 5 september 2022, «Ministerie van VWS, Onderzoek inkoop PBM – (deel)Verslag van Handelingen inzake transacties Relief Goods Alliance B.V.».
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het Deloitte-onderzoek naar de mondkapjesdeal?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Was «functionaris 2 VWS» lid van de politieke partij CDA ten tijde van de mondkapjesdeal?

  Het onderzoeksbureau heeft in het eerste deelrapport – dat ziet op de overeenkomst met Relief Goods Alliance B.V. (RGA)- conform de opdracht haar bevindingen op organisatieniveau beschreven2. Dit deel van de opdracht aan het onderzoeksbureau vloeit voort uit de toepassing van artikel 68 Grondwet en de invulling van de verschoningsgrond in het belang van de staat, zoals toegelicht in de Beleidslijn actieve openbaarmaking nota’s 20223. Op basis van dat (Grondwettelijk) kader is de regel dat bij het actief of passief aan het Parlement verstrekken van documenten – zoals onderzoeksrapporten – namen, functies en contactgegevens van ambtenaren worden gelakt. Alle naar personen herleidbare informatie wordt daarmee niet openbaar gemaakt. Lidmaatschap van een politieke partij is een gegeven over de politieke opvatting van een persoon. Dat is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een bijzonder persoonsgegeven dat VWS als werkgever daarom niet verwerkt.
  Gelet op de herleidbaarheid van de door u gevraagde (bijzondere) persoonsgegevens kan ik daarom zowel geen functie alsook geen lidmaatschap van een politieke partij van ambtenaren met u delen. Dit geldt zowel op grond van artikel 68 Grondwet als de Wet open overheid.

 • Vraag 3
  Welke functie bekleedde «functionaris 2 VWS» bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten tijde van de mondkapjesdeal?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u deze vragen voorafgaand aan het commissiedebat Mondkapjesdeal van 21 december aanstaande beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z25568
Volledige titel: Het Deloitte-onderzoek naar de mondkapjesdeal
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-1103
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Agema over het Deloitte-onderzoek naar de mondkapjesdeal