Kamervraag 2022Z24876

De sterk toegenomen militaire uitgaven in de Europese Unie sinds de oorlog in Oekraïne en de hoge winsten voor de wapenindustrie

Ingediend 12 december 2022
Indiener Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen economie internationaal militaire missies overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z24876.html
1. Stop Wapenhandel, 4 december 2022, «Hoe staten de oorlog in Oekraine gebruiken om een nieuwe wapenwedloop op gang te brengen», stopwapenhandel.org/hoe-staten-de-oorlog-in-oekraine-gebruiken-om-een-nieuwe-wapenwedloop-op-gang-te-brengen/.
 • Vraag 1
  Wat is uw oordeel over het rapport van Stop Wapenhandel «Smoke Screen» waarin staat dat de oorlog in Oekraïne als argument wordt gebruikt om een wapenwedloop te beginnen?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat sinds het begin van de oorlog in Oekraïne de uitgaven van de EU-lidstaten aan Defensie met maar liefst 200 miljard euro zijn gestegen, meer dan de totale uitgaven van alle landen bij elkaar in 2020?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de gezamenlijke defensie-uitgaven van EU-lidstaten voorafgaand aan deze intensivering al 17 keer hoger waren dan de uitgaven van Rusland, en dit verschil dus alleen maar groter zal worden?
 • Vraag 4
  Bent u het eens met de onderzoekers dat het vooral de wapenindustrie is die profiteert van deze enorme toename aan militaire uitgaven? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Wat is wat u betreft de toegevoegde waarde van publieke uitgaven aan Research en Development in defensie, terwijl de wapenindustrie dit ook zelf kan financieren?
 • Vraag 6
  Deelt u de zorg van de onderzoekers dat het Europese en nationale wapenexportbeleid versoepeld gaat worden? Kunt u bevestigen dat dit niet het geval is?
 • Vraag 7
  Is het juist dat de wapenindustrie op de lijst wil komen van sociaal verantwoorde actoren op de Europese taxonomie lijst, terwijl dit zeer ongepast zou zijn?
 • Vraag 8
  Deelt u de zorg van de onderzoekers dat het uiterst ongewenst zou zijn dat banken, pensioenfondsen en andere vermogensbeheerders meer in kernwapenbedrijven gaan investeren? Gaat u dergelijke investeringen actief tegenhouden?
 • Mededeling - 20 januari 2023

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over de sterk toegenomen militaire uitgaven in de Europese Unie sinds de oorlog in Oekraïne en de hoge winsten voor de wapenindustrie, met kenmerk 2022Z24876, die werden ingezonden op 12 december 2022, wil ik u mededelen dat het niet mogelijk is om de beantwoording van deze vragen binnen de gestelde termijn aan uw Kamer te doen toekomen. De reden hiervoor is dat nadere interdepartementale afstemming nodig is om de vragen te beantwoorden. Ik streef ernaar uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z24876
Volledige titel: De sterk toegenomen militaire uitgaven in de Europese Unie sinds de oorlog in Oekraïne en de hoge winsten voor de wapenindustrie