Kamervraag 2022Z22479

1. World Economic Forum, 2022, «Global Coalition for Value in Healthcare» (Global Coalition for Value in Healthcare, World Economic Forum (weforum.org)).
  • Vraag 1
    Kan de Kamer alle schriftelijke stukken krijgen van de afgelopen drie jaar, hoe dan ook genaamd en in welke vorm dan ook, terzake het World Economic Forum en (de samenwerkingsverbanden tussen) het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, alles in de ruimste zin, met betrekking tot de «Global Coalition for Value in Healthcare»?1
  • Mededeling - 7 december 2022

    De vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) over Het World Economic Forum (2022Z22479, ingezonden op 18 november 2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z22479
Volledige titel: Het World Economic Forum