Kamervraag 2022Z21784

Stalbezettingen

Ingediend 11 november 2022
Beantwoord 15 december 2022 (na 34 dagen)
Indiener Laura Bromet (GL)
Beantwoord door Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen dieren landbouw openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z21784.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-1045.html
 • Vraag 1
  Hoeveel stalbezettingen, door activisten die tegen de veehouderij protesteren, hebben plaatsgevonden in 2022 (tot nu toe)?

  In het jaar 2022 hebben er naar mijn weten géén stalbezettingen plaatsgevonden. De politie heeft aangegeven dat zij het aantal stalbezettingen niet uit de politiesystemen kan halen. Een stalbezetting is geen apart strafbaar feit en wordt dus niet op een eenduidige wijze geregistreerd.

 • Vraag 2
  Hoeveel stalbezettingen hebben plaatsgevonden in 2021?

  In 2021 hebben er naar mijn weten géén stalbezettingen plaatsgevonden. De politie heeft aangegeven dat zij het aantal stalbezettingen niet uit de politiesystemen kan halen. Een stalbezetting is geen apart strafbaar feit en wordt dus niet op een eenduidige wijze geregistreerd.
  Wel heeft een groep activisten van de Franse groepering «269 Libération Animale» in september van het jaar 2021 een kalverhouderij in Apeldoorn bezet waarbij een groep activisten zich in de slachterij hadden vastgeketend. Er zijn toen 84 verdachten aangehouden. Daarnaast zijn er in de laatste jaren meerdere (veelal) kleinschalige demonstraties geweest bij, met name, slachterijen en bij veehouderijen die met een stalbrand zijn geconfronteerd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z21784
Volledige titel: Stalbezettingen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-1045
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Bromet over stalbezettingen