Kamervraag 2022Z21045

De dieselprijs

Ingediend 4 november 2022
Beantwoord 25 november 2022 (na 21 dagen)
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Beantwoord door Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen energie natuur en milieu verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z21045.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-840.html
 • Vraag 1
  Bent u zich er bewust van dat diesel inmiddels duurder is dan benzine?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de van oudsher goedkope dieselprijs, ten opzichte van de benzineprijs, een van de redenen is voor de hogere motorrijtuigenbelasting op dieselauto’s in vergelijking met benzine auto’s?

  Het klopt niet dat de lage dieselprijs wordt gecompenseerd door de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor dieselvoertuigen. De mrb voor dieselvoertuigen is hoger ten opzichte van de mrb voor benzinevoertuigen om te compenseren voor de lagere dieselaccijns ten opzichte van de benzineaccijns.

 • Vraag 3
  Bent u voornemens dieselrijders te compenseren voor de extreem hoge dieselprijzen, bijvoorbeeld door het verlagen van de motorrijtuigenbelasting op dieselauto’s? Zo nee, waarom niet?

  Het kabinet heeft in het Belastingplan 2023 reeds een maatregelenpakket voorgesteld om mensen en bedrijven tegemoet te komen voor stijgende energieprijzen (waaronder diesel). Het pakket bevat bijvoorbeeld accijnsverlagingen tot 1 januari 2024.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z21045
Volledige titel: De dieselprijs
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-840
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over de dieselprijs