Kamervraag 2022Z15526

Personeelstekorten overheid

Ingediend 12 augustus 2022
Indiener Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Onderwerpen bestuur organisatie en beleid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z15526.html
1. NOS, 9 augustus 2022, «Ook personeelstekorten bij uitvoeringsorganisaties als UWV, fiscus en IND» (Ook personeelstekorten bij uitvoeringsorganisaties als UWV, fiscus en IND (nos.nl))
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Ook personeelstekorten bij uitvoeringsorganisaties als UWV, fiscus en IND» van de NOS?1
 • Vraag 2
  Erkent u dat er door de personeelstekorten bij uitvoeringsorganisaties problemen ontstaan in de toegankelijkheid en kwaliteit van de publieke voorzieningen, zoals de bereikbaarheid en wachttijden bij de BelastingTelefoon?
 • Vraag 3
  Erkent u dat de problemen bij uitvoeringsorganisaties het gevolg zijn van bezuinigingen, extra toebedeelde taken en imagoschade bij bijvoorbeeld de Belastingdienst?
 • Vraag 4
  Bent u het eens dat het van groot belang is dat de toegankelijkheid en kwaliteit van publieke voorzieningen gestaafd wordt?
 • Vraag 5
  Hoe gaat de overheid om met het personeelstekort en de uitvoeringsproblemen?
 • Vraag 6
  Zijn er plannen om personeel te werven voor publieke functies waar tekorten zijn, zoals bijvoorbeeld de reclames van het Ministerie van Defensie?
 • Vraag 7
  In welke mate wordt er geanticipeerd op demografische ontwikkelingen als vergrijzing en bevolkingsgroei waardoor er een grotere vraag naar publieke voorzieningen zal ontstaan?
 • Vraag 8
  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kijkt naar oplossingen waarbij hetzelfde werk wordt gedaan met minder personeel door bijvoorbeeld de inzet van drones, kunstmatige intelligentie en cameratoezicht, in welke mate is technologie een hulpmiddel voor de uitvoeringsorganisaties om de groeiende vraag naar publieke voorzieningen op te vangen en hoe stimuleert u dit?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z15526
Volledige titel: Personeelstekorten overheid