Kamervraag 2022Z12155

1. Bijv:
2. De Stentor, 25 oktober 2021, «Onderzoeker vindt dat gemeenten moeten betalen voor ptss-hulphond: «Zo’n dier heeft soms meer effect dan tien psychiaters bij elkaar» Onderzoeker vindt dat gemeenten moeten betalen voor ptss-hulphond: «Zo’n dier heeft soms meer effect dan tien psychiaters bij elkaar» | Kampen | destentor.nl; Vice.com, 4 oktober 2019, «Hulphond Bobbie sleept Charlotte door haar allerdonkerste periodes heen» Hulphond helpt bij ptss (vice.com)
3. Nu.nl, 4 maart 2020, «Hulphond bij psychische klachten: «Ik moet zelf…
4. Assistenzhunde NRW e.v., datum onbekend, «Assistenzhunde» Assistenzhunde – Kosten
5. Oesterreich.gv.at, datum onbekend, «Assistenzhund» Assistenzhund (oesterreich.gv.at)
6. Aanhangsel Handelingen, jaargang 2016–2017, nr. 2627 Kamervragen (Aan…
 • Vraag 1
  Wat is het beleid van verzekeraars en gemeenten ten aanzien van het vergoeden van een opleiding tot hulphond binnen respectievelijk de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Klopt het dat gemeenten hier heel anders mee omgaan, en zo ja, wat vindt u daarvan?
 • Vraag 2
  Bent u bekend met wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat hulphonden effectief zijn voor mensen met mentale problemen?1 Zijn de conclusies van dit onderzoek ook op de Nederlandse situatie toepasbaar?
 • Vraag 3
  Klopt het dat politieagenten en veteranen met Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) wel in aanmerking komen voor een vergoeding, maar veel anderen met PTSS niet?2 Zo ja, waarom dit onderscheid? Waarom vindt u dit gerechtvaardigd?
 • Vraag 4
  Wat vindt u ervan dat veel mensen met mentale problemen noodgedwongen eencrowdfundactie starten om de kosten voor een hulphond te kunnen betalen?3
 • Vraag 5
  Aan welke voorwaarden moeten aanbieders voor een opleiding voor hulphonden voldoen? Zijn daar eenduidige criteria voor? Is er regelgeving voor opleiders, bijvoorbeeld over de prijzen van de hond en de opleiding? Is er toezicht op deze aanbieders, zo ja, door wie?
 • Vraag 6
  Klopt het dat een groot aantal hulphondscholen in Nederland niet geaccrediteerd is, waardoor deze scholen bijvoorbeeld niet voldoende selecteren op geschiktheid van de hond? Vindt u dit wenselijk?
 • Vraag 7
  Klopt het dat het aantal aanbieders flink is toegenomen? Is er inzicht in de omzet en winsten van deze aanbieders?
 • Vraag 8
  Klopt het dat voor een gemiddeld traject zo’n 20.000 euro nodig is? Zijn dit reëele kosten voor een opleiding? Vindt u dat een passend bedrag voor mensen die hulp nodig hebben om mee te komen in de samenleving?
 • Vraag 9
  Klopt het dat de opleidingskosten in Duitsland een stuk lager zijn en dat daar wel regelgeving is?4 Bent u bereid om hiervan te leren en ook te werken aan meer eenduidigheid in Nederland?
 • Vraag 10
  Bent u op de hoogte van de landelijke financiering voor hulphonden in Oostenrijk, wat maximaal 10.000 euro is?5 Bent u het ermee eens dat dit laat zien dat het met betere regelgeving ook haalbaar is om de kosten laag te houden?
 • Vraag 11
  In de beantwoording van Kamervragen van het lid Bergkamp6 werd gesteld dat er onderzoeken lopen door de KNGF Geleidehonden en de Stichting Hulphond naar de effecten van de inzet van assistentiehonden op de gezondheid en het welzijn van veteranen en andere oud-geüniformeerde met PTSS, wat is hier de uitkomst van geweest?
 • Vraag 12
  Zou u overwegen om de vergoeding van hulphonden in het basispakket te plaatsen voor mensen met een PTSS-indicatie, of te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de vergoeding van een hulphond beschikbaar te stellen voor mensen met dusdanige psychologische problemen dat een hulphond van dienst kan zijn?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z12155
Volledige titel: Hulphonden