Kamervraag 2022Z12152

Het bericht 'Meer sterfgevallen door Groningse aardbevingsstress'

Ingediend 15 juni 2022
Indieners Suzanne Kröger (GL), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z12152.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Meer sterfgevallen door Groningse aardbevingsstress»?1
 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op dit onderzoek waaruit blijkt dat er jaarlijks mogelijk 16 sterfgevallen te betreuren zijn als gevolg van stress door de aardbevingsproblematiek in Groningen?
 • Vraag 3
  Welke acties zijn er de afgelopen jaren ondernomen om dit te voorkomen? Hoe zijn de onderzoeken van de Rijksuniversiteit Groningen op dit gebied vertaald naar beleid?
 • Vraag 4
  Hoe reageert u op de constatering van voormalige onderzoeksleider Tom Postmes dat er lange tijd beleid ontbrak om deze mensen te helpen? Klopt het dat ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat niet in gesprek zijn gegaan met onderzoekers over dit onderwerp?
 • Vraag 5
  Kunnen deze psychische klachten ook worden meegenomen bij de beoordeling of een huis veilig is of niet?
 • Vraag 6
  Deelt u de zorg dat deze gevolgen ook langere tijd doorwerken op de gezondheid van kinderen?
 • Vraag 7
  Hoe is de met algemene steun aangenomen motie-Van der Lee c.s.2 over de gevolgen van mijnbouwschade op het welzijn van kinderen uitgevoerd?
 • Vraag 8
  Kunt u deze vragen voor het eerstvolgende commissiedebat Mijnbouw/Groningen beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z12152
Volledige titel: Het bericht 'Meer sterfgevallen door Groningse aardbevingsstress'